2014, primul an de viatӑ al Federatiei Romane de Squash

1.jpg

În preajma sӑrbӑtorilor, privim în retrospectivӑ la anul 2014, un an de învӑţare, de schimbӑri, de acomodare, cu proiecte mari și frumoase, cu multӑ muncӑ și eforturi.

Odatӑ cu constituirea oficialӑ a FRS în mai 2014, squashul din România a intrat în familia extinsӑ a squashului mondial, și a deschis canalele de comunicare și parteneriat cu organismele internaţionale precum Federaţia Europeanӑ (ESF) și Federaţia Mondialӑ de Squash (WSF). Acest lucru va contribui semnificativ la dezvoltarea squashului în România, aplicând expertiza și resursele internaţionale pentru promovarea acestui sport minunat.

Au fost organizate șapte turnee naţionale sub egida FRS, cel mai recent fiind la Oradea, turneu care a încheiat seria competiţiilor pentru anul 2014. Organizarea a douӑ concursuri internaţionale în septembrie 2014, turneul PSA Challenger Bucharest și Campionatul Balcanic pe echipe a fost menitӑ sӑ punӑ România pe harta squashului european, iar feedbackul participanţilor a fost unanim – vor mai veni sӑ joace la București.

2014 a fost și un an al schimbӑrilor – adoptarea unui nou regulament de funcţionare înseamnӑ cӑ squashul românesc are acum un cadru bine definit în care sӑ se poatӑ dezvolta. Schimbarea metodei de punctare în clasamentul naţional va promova o ierarhie bazatӑ mai mult pe valoare decât pe frecvenţa participӑrii, drept dovadӑ și schimbӑrile din clasament din luna decembrie, când aceastӑ metodӑ a fost adoptatӑ. În plus, modul de organizare al turneelor este acum mai bine structurat, mai orientat cӑtre confortul jucӑtorilor, prin limitarea numӑrului de participanţi și categoriilor de joc în anumite competiţii.

Pagina de internet și prezenţa pe reţelele de socializare sunt douӑ dintre proiectele începute și finalizate în 2014, care asigurӑ acum o comunicare eficientӑ și transparentӑ între Federaţie și membrii comunitӑţii de squash, dar și cu mediul extern, și ajutӑ la o mai bunӑ promovare a squashului în România.

Cursul de antrenor nivel 1 organizat de FRS în noiembrie 2014, în România, în parteneriat cu ESF, a fost un alt pas înainte pentru squashul românesc, iar în urma sa, cincisprezece jucӑtori, din șapte orașe ale ţӑrii, au primit certificatul de antrenor ESF Level 1.

Dacӑ în anul 2014 am vӑzut din ce în ce mai multe terenuri de squash construite, jucӑtori valoroși intrând în clasamentul naţional, un numӑr tot mai mare de jucӑtoare din diverse orașe ale ţӑrii participând la turnee, 2015 nu se anunţӑ cu nimic mai prejos. Terenurile se dezvoltӑ în continuare, iar odatӑ cu disponibilitatea și expertiza mai multor antrenori, numӑrul și valoarea iniţiaţilor și pasionaţilor de squash va continua sӑ creascӑ, atât la juniori cât și la seniori.

2015 va fi un an și mai bogat, cu mai multe evenimente și participӑri la concursuri internaţionale, precum Campionatul European pe echipe de la Ljubljana și Balcaniada de la Atena, plus alte câteva proiecte de amploare pe care le vom anunţa la momentul potrivit.

Toate aceste realizӑri și planuri de viitor nu ar putea fi posibile fӑrӑ sprijinul sponsorilor noștri, care ne-au fost alӑturi de la început. Mulţumiri Tawil Group, Real Expert Advertising, Commitet, Sportunlimited.ro, Infinity Trophy, Pepsi, Rin Hotels, Hotnews.ro și KissFM pentru susţinere! Sӑ avem un an 2015 cât mai valoros împreunӑ!