Implica-te – Persoane fizice

Susțineți activitatea Federației Române de Squash fără niciun cost!

Conform Codului Fiscal, persoanele fizice pot direcționa  2% din impozitul pe veniturile obținute în anul anterior susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Cei 2% se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual total, însemnând atât salarii cât și venituri din profesii liberale și câștiguri financiare din alte activități. Federația Română de Squash este o entitate non-profit și poate fi susținută prin acest demers. Această opțiune nu va costă absolut nimic!

Completați formularul 200 sau 230 eliberat de ANAF și puteti redirecționa 2% din impozitul pe venit plătit de angajator către stat, către Federația Română de Squash. Fondurile redirecționate în 2015 vor fi utilizate de noi pentru a promova squash-ul de performanță în Romania. Redirecționarea celor 2% se poate face până în data de 25 mai 2015.

Formularul 230 se completează pentru venituri din salarii, iar formularul 200 se completează pentru venituri din alte surse precum activități independente, cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor s.a. Anul pentru care se completează formularul este anul precedent deoarece ne referim la impozitul pe venit plătit către stat în anul precedent. În cazul în care nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit, nu este nici o problemă, aceasta va fi calculată automat de către organele fiscale.

Depuneți formularul direct sau trimiteți-l prin poștă cu confirmare de primire la Agenția Natională de Administrare Fiscală (ANAF) a localității de domiciliu sau contactați-ne la numerele de telefon: 0722131001

În conformitate cu O.G. nr.92/2003, art.11, alin (4), beneficiarii sumelor obținute prin completarea formularelor 230 sau 200 nu pot obține informații cu caracter fiscal din care sa reiasă “identitatea vreunei persone fizice sau juridice”. În cazul în care donatorii doresc, pot comunica Federației faptul că au depus formularele respective.

Cadrul legal: Codul Fiscal articolele 57 (4)-(6) (http://codfiscal.net/65/art-57-determinarea-impozitului-pe-venitul-din-salarii) si 84 (2)-(4) (http://codfiscal.net/33/art-84-stabilirea-impozitului-pe-venitul-net-anual-impozabil-si-termenul-de-plata ).