Un nou curs pentru antrenori de squash – nivel 1

Curs_antrenor_level1_poza.jpg

Federaţia Românӑ de Squash şi Federaţia Europeanӑ de Squash anunţӑ organizarea unui nou Curs pentru Antrenori de Squash Nivel 1. Instructorul este Michael Khan, antrenor cu experienţӑ la nivel european şi mondial, şi coordonatorul programului WSF Coach Education Programme.

Cursul va avea loc în perioada 19-22 februarie 2015, la Squash Sport Arena în Timişoara.                 

Cursul se va desfaşura dupӑ urmӑtorul program:

Joi            19 februarie:  18:00- 20:00

Vineri        20 februarie:  9:00 – 18:00 (cu pauzӑ de o orӑ la prânz)

Sâmbӑtӑ   21 februarie:  9:00 – 18:00 (cu pauzӑ de o orӑ la prânz)

Duminicӑ  22 februarie:  9:00 – 18:00 (cu pauzӑ de o orӑ la prânz)

Sunt 12 locuri disponibile, cu un minim de 8 participanţi pentru desfӑşurarea cursului.

Cursanţii vor fi selectaţi dintre doritori pe baza unor criterii obiective. Astfel, participanţii trebuie sӑ aibӑ noţiuni medii despre squash şi sӑ inţeleagӑ bine limba englezӑ.

Taxa de înscriere este în valoare de 200EUR (per participant) şi se plateşte în lei la cursul BNR din ziua efectuӑrii tranzacţiei.  Plata se face în avans prin transfer bancar.

Înscrierea la curs se face prin trimiterea unui email la adresa stefan.burlan@frsquash.ro conţinând Formularul de Înscriere completat, alӑturi de informaţii necesare facturӑrii: nume complet, CNP, adresa poştalӑ şi adresa de email. În urma trimiterii formularului, cei înscrişi vor primi detaliile de platӑ a taxei de înscriere, urmând ca înscrierea la curs sӑ fie confirmatӑ numai dupӑ efectuarea plӑţii.

Data limitӑ pentru înscriere este 01 februarie 2015.