Rules

Cuprins

1. Preambul

Incepand cu data infiintarii Federatiei Romane de Squash ( FRS ), aceasta preia drepturile, atributiile si obligatiile Asociatiei de Squash ( AS ), entitate sportiva care a supravegheat activ la dezvoltarea squashului in Romania.

Regulamentul de Organizare si Functionare (”ROF”) este conceput de catre FRS pentru a reglementa activitatea si functionarea acesteia, in vederea atingerii obiectivelor propuse, pentru a stabili responsabilitatile persoanelor implicate si pentru a stabili posibilitatile de dezvoltare a sportului, promovarii performantei si organizarii competitiilor pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile legale, statutare si internationale de resort. Prevederile ROF sunt aplicabile impreuna cu Regulamentul Federatiei Internationale de Squash (”Regulamentul WSF”), asa cum acesta este publicat si actualizat periodic. In cazul unor prevederi contrare in cele doua regulamente, Regulamentul WSF prevaleaza.

ROF este un document ale carui prevederi se aplica obligatoriu si neconditionat tuturor sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, altor persoane implicate in activitatea sportiva coordonata de FRS, salariatilor si colaboratorilor FRS, indiferent de pozitie, de subordonare, de durata contractelor de munca, atat celor permanenti cat si celor care lucreaza in regim de detasare, stagiu, formare si/sau colaboratori externi, iar respectarea, in litera si spiritul sau, constituie sarcina de serviciu pentru acestia.(sus)

 

2. Glosar de termeni

Termenii enumerati mai jos au intelesurile conferite in definirea acestora. In contextul definirii termenilor in  ROF, masculinul include si genul feminin si viceversa, singularul include si pluralul si viceversa.

Abandon Justificat O retragere a unui Jucator dintr-o competitie din motive medicale sau exceptionale si independente de vointa acestuia.
Abateri Disciplinare Incalcari ale prevederilor Anexei 9 – Codul de conduita al Jucatorilor.
Arbitru Principal Arbitrul Principal asigura coordonarea celorlalti arbitri ai unei competitii, ii supravegheaza si redacteaza eventualele rapoarte cu privire la abateri disciplinare ale Jucatorilor, antrenorilor, organizatorilor competitiilor, samd.
Asistenta Medicala Asigurarea a cel putin unei echipe de asistenta medicala, in cadrul unei competitii, care foloseste ambulante tip B, conform standardelor si normelor nationale si europene in vigoare.
BYE Tur liber al unui Jucator intr-o competitie, in cazul in care, in orice runda a acesteia, nu are adversar.
CA Comisia de Apel.
CCA Colegiul Central al Arbitrilor.
CCM Comisia Centrala de Materiale, echipamente si dotare tehnico-sportiva.
CCOM Comisia de Competitii, legitimari, transferuri, clasificari si statistica.
CDIS Comisia de DISciplina.
CMED Comisia MEDicala, cercetare stiintifica si antidoping.
CMK Comisia de dezvoltare, MarKeting si sponsorizari.
CT Comisia Tehnica – Colegiul national de antrenori si performanta
Director de Concurs Persoana numita de organizatorul unei competitiei pentru a gestiona, monitoriza, inregistra si raporta catre FRS meciurile si rezultatele acestora din concurs.
Jucator Orice Practicant de Squash sau Sportiv de Performanta care alege sa participe la o competitie nationala de squash.
Lucky Loser In cazul competitiilor in cadrul carora se desfasoara jocuri de calificari pentru accederea pe tabloul principal de concurs, un Jucator care pierde in ultima runda de calificari poate totusi accede pe tabloul principal, devenind Lucky Loser, in urmatoarele conditii : i) retragerea din orice motiv a unui jucator de pe tablou ; ii) dintre toti jucatorii care au pierdut in ultima runda de calificari, are cea mai buna pozitie in Clasamentul National. Locul de pe tablou ocupat de Lucky Loser va fi locul Jucatorului retras. In masura in care sunt mai multi Jucatori care se retrag, pot exista mai multi Lucky Loser selectati pe principiul enuntat mai sus.
Practicant de Squash Reprezinta orice persoana care practica ocazional si in mod liber squash-ul, participand la diverse concursuri organizate sau nu in colaborare cu FRS.
Soft Informatic Program informatic de gestionare a inscrierilor Jucatorilor, de programare a meciurilor, de pastrare a rezultatelor si a clasamentului unei competitii, program care sta la baza actualizarii Statisticii Sportive.
Sportiv de Performanta Prin prisma ROF, semnifica orice persoana care practica sistematic si organizat jocul de squash, participand totodata la competitiile organizate de FRS sau de alte organisme licentiate de FRS. Sportivul de Performanta poate fi amator sau profesionist, adica sa aiba o forma de conventie oneroasa incheiata cu un club sau asociatie sportive (profesionist), sau nu (amator).
Statistica Sportiva Reprezinta operatiunile care se efectueaza de catre FRS sau organizatorii competitiilor, in scopul redactarii si pastrarii de statistici cu privire la clasamentele competitiei si clasamentului national, de colectare, inregistrare, organizare, stocare, adaptare, ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
Wild Card Reprezinta o invitatie adresata de FRS unui Jucator, constand in accederea automata pe tabloul de concurs indiferent de pozitia in clasamentul national.
Walk Over Calificarea unui Jucator mai departe pe tabloul unei competitii in situatii descrise mai jos.

(sus)

3. Scop, premise si aplicabilitate ROF

FRS urmareste ca prin activitatea pe care o depune sa sprijine dezvoltarea squash-ului la scara nationala, asociatiile sportive de interes local, promovarea performantei si a tinerilor sportivi, combaterea discriminarii si obtinerea de performante la nivel international.

Premisele desfasurarii activitatii FRS in Romania sunt:

 • Squash-ul este un sport de interes mondial, de traditie si care se bucura de un cadru competitional organizat;
 • Interesul manifestat de Practicantii de Squash este important, iar organizarea si planificarile sportive au devenit o necesitate;
 • Existenta unui numar suficient de cluburi de squash care sa justifice crearea unui cadru organizat pentru sustinerea si imbunatatirea jocului, precum si imbunatatirea performantelor sportivilor.

ROF este aplicabil tuturor actorilor implicati in activitatea sportive, fie ca este vorba de cluburi, detinatori de terenuri de squash, antrenori, arbitri, Jucatori si asa mai departe.(sus)

 

4. Cadrul legal

Activitatea FRS este organizata in conformitate cu legislatia sportiva, respectiv in baza urmatoarelor acte normative si statutare:

 • Legea 69 / 2000 cu toate completarile si republicarile in vigoare;
 • Ghidul Metodologic referitor la regimul finantarilor din fonduri provenite de la Ministerul de resort;
 • Legea 677 / 2001 privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Codul Fiscal;
 • Orice alta reglementara sportiva, relevanta si aplicabila, intrata in vigoare inainte sau ulterior prezentului Regulament;
 • Actul Constitutiv autentificat sub nr. 1111/26.04.2014 de BNP Popovici Maria si Popovici Alexandra;
 • Statutul FRS autentificat sub nr. 1112/26.04.2014 de BNP Popovici Maria si Popovici Alexandra.

ROF este compus din prezentul document principal, precum si din anexele – documente accesorii – ale acestuia.(sus)

 

5. Organizarea activitatii FRS

FRS isi organizeaza si desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile cadrului legal si ale Regulamentului WSF, in vederea atingerii obiectivelor propuse.

Organigrama FRS, asa cum este prezentata schematic in cele ce urmeaza, reflecta relatiile de subordonare si colaborare intre diversele organisme, departamente si comisii componente:

Adunarea Generala (“AG”)

Organismul suprem, definitoriul si legislativ al FRS.

Cenzorul

Specialist financiar-contabil care asigura controlul financiar intern al FRS.

Presedintele si Vicepresedintele

Presedintele este reprezentul legal al FRS in relatiile cu orice tert, asigurand in acelasi timp coordonarea sedintelor organismelor de conducere ale federatiei, comunicarea si medierea relatiilor intre diversele departmente si comisii.

Presedintele isi poate delega responsabilitatile catre Vicepresedinte.

In orice proces de votare, al oricarui organism al FRS, in care decizia se ia prin majoritate simpla, votul Presedintelui este decisiv in caz de balotaj.

Biroul Federal (“BF”)

Asigura punerea in aplicare a deciziilor Adunarii Generale si asigura, totodata, aplicarea strategiei si a planurilor de activitate ale FRS.

Fiecare membru al BF este supervisor al cate unei comisii consultative ale FRS, asa cum acestea sunt enuntate si definite in cadrul ROF.

Comitetul Executiv (“CEX”)

Asigura administrarea permanenta a FRS, fiind alcatuit din Presedintele FRS, Secretarul General si Contabilul Sef.

Decide asupra principalelor aspecte organizatorile ale FRS, in limitele statutare.

Ramurile FRS

Activitatea curenta si uzuala a FRS este organizata pe paliere specifice, sub coordonarea membrilor Biroului Federal.

Sarcinile, drepturile si atributiile organismelor, departamentelor, personalului angajat si/sau colaborator respecta, si sunt detaliate in, documentele constitutive ale FRS asa cum sunt enuntate in cadrul Capitolului 3 – Cadrul legal.(sus)

 

6. Ramura administrativa

Secretarul General al FRS asigura coordonarea, managementul, planificarea si verificarea activitatii administrative a FRS.

In acest sens, Secretarul General este imputernicit prin prevederile documentelor constitutive si are in gestiune activitatea contabila, administrativa si trezoreria FRS.(sus)

 

7. Ramura Comerciala

Activitatea comerciala si financiara a FRS este dusa la indeplinirea prin eforturile conjugate ale membrilor CMK.

Principalele atributii si responsabilitati ale CMK sunt:

 • Intocmeste programe de dezvoltare si planuri de marketing pentru atragerea sponsorilor;
 • Dezvolta si intretine relatiile cu presa;
 • Se implica in dezvoltarea imaginii squash-ului prin diferite canale;
 • Concepe materialele de marketing: postere, flyere, bannere, diplome, cupe.

Activitatea CMK este consultativa, deciziile in baza propunerilor comisiei vor fi luate in BF si/sau AG dupa caz.

Standarde in comunicare

Chiar daca Presedintele, si orice mandatat al acestuia, este indreptatit sa reprezinte FRS in relatiile cu tertii, CMK este singurul organism competent a asigura si redacta comunicarile oficiale ale FRS, propunand in acest sens diverse material si documente.

Orice comunicare care implica numele sau reputatia FRS face obiectul aprobarii CMK. Pe cale de consecinta, se retine obligatia oricarui organizator al unui eveniment sub egida FRS de a supune aprobarii CMK orice materiale promotionale, publicitare sau de imagine, in conformitate cu prevederile Cap. 8.5. Regulament Competitional.

Fontul folosit de FRS: Calibri

Inaltimea fontului:

 • 35 pentru titluri de documente;
 • 20 pentru titluri de capitole;
 • 16 pentru titluri de subcapitole;
 • 12 pentru text normal.(sus)

 

8. Ramura sportiva

Reprezinta activitatea definitorie a FRS si constituie principalele reglementari de organizare a sistemului competitional sportiv in Romania. In cadrul ramurii sportive, principalele comisii isi desfasoara activitatea independent una de cealalta si sunt supervizate de membrii Biroului Federal.

Comisiile au atributii si responsabilitati consultative, acestea isi vor desfasura activitatea si vor face propuneri pe care le vor prezenta BF. BF si/sau AG, dupa caz, vor fi factorul de decizie in conformitate cu prevederile statutare.(sus)

8.1 Terenuri de joc omologate si materiale

Pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a practicarii jocului de squash, antrenamentelor Jucatorilor si desfasurarii competitiilor locale, nationale si internationale pe teritoriul Romaniei este necesar ca terenurile de joc sa indeplineasca standardele internationale de calitate si Regulamentul WSF in ceea ce priveste dimensiunile si performantele tehnice.

In acest sens, CCM are urmatoarele atributii statutare:

 • Achizitia de echipament si materiale sportive necesare desfasurarii activitatii: terenuri, rachete, mingi, echipament sportive etc
 • Pastrarea unei gestiuni a materialelor achizitionate
 • Intreprind criteriie de omologare a terenurilor de Squash si le avizeaza pe acelea care indeplinesc criteriile Federatiei.

Pentru ca o entitate, asociatie sportiva sau club sa organizeze antrenamente sau competitii, in conditii recunoscute si avizate de FRS, este necesara obtinerea unei omologari tehnice din partea FRS.

In acest sens, se va transmite o cerere omologare teren, in conformitate cu Anexa 1 a ROF.

In termen de [20] de zile de la transmiterea cererii, CCM se va deplasa la locatia indicata pentru inspectarea terenului. Cheltuielilor de deplasare, cazare, masa, daca este cazul, vor fi suportate de clubul solicitant, iar operatiunea de omologare in sine este supusa unor taxe.

Standarde tehnice

 • Dimensiuni
  • Lungimea terenului intre suprafetele de joc: 9750 mm;
  • Lațimea terenului intre suprafetele de joc: 6400 mm;
  • Diagonala: 11665 mm;
  • Inaltimea peste podea pana la marginea inferioara a liniei peretelui frontal: 4570 mm;
  • Inaltimea peste podea pana la marginea inferioara a liniei peretelui din spate: 2130 mm;
  • Inaltimea peste podea pana la marginea inferioara a liniei de serviciu de pe peretele frontal: 1780 mm;
  • Inaltimea peste podea pana la marginea superioara a zonei tin: 480 mm;
  • Distanta pana la cea mai apropiata margine a liniei scurte de la peretele din spate: 4260 mm;
  • Dimensiuni interne ale careurilor de serviciu: 1600 mm;
  • Lațimea tuturor liniilor: 50 mm;
  • Inalțime utila minima peste podeaua terenului: 5640 mm;
  • Inlatimea recomandata fata de nivelul de beton al suprafetei de joc pana la imbinarea cu tavanul este de 6m, ceea ce permite montarea unei podele standard de squash cu o inaltime intre 70 si 80mm, dar si luminarea si ventilatia.
 • Pereti
  • Peretii trebuie sa fie perpendiculari pe podea, cu o marja de maximum 5 mm;
  • Peretii laterali trebuie sa fie perpendiculari pe cel frontal/dorsal, cu marja de maximum 15 mm;
  • Pentru acuratete, masuratorile se fac la o intaltime de 2 metri de podea, la 250 mm de la imbinarea peretilor laterali cu cel frontal/dorsal si la alte 3 puncte intermediare pe peretele lateral, aflate la distante egale intre ele.
 • Parchet
  • Standardul international — EN14904:200.
 • Lumina si ventilatie
  • Minimum 300 lucsi  – masurat de la nivelul podelei;
  • Recomandat 500 lucsi;
  • Pentru transmisii TV 1200 lucsi;
  • Temperatura: Intre 10 si 25 grade, ideal intre 15 si 20;
  • Terenul si orice spatiu adiacent pentru spectatori (inclusiv pentru arbitri si markeri) ar trebui prevazute cu un sistem de ventilatie, care sa permita ventilarea spatiului de cel putin 4 ori pe ora atunci cand terenul este folosit;
  • Peretii si podeaua ar trebui construite, isolate, incalzite sau/si ventilate in asa fel incat sa nu se faca condens atunci cand terenul sau spatiu adiacent folosit de spectator este folosit.

Principalele criterii de evaluare ale terenurilor:

 • Categoria I
  • Teren construit in conformitate cu Regulamentul WSF si standardele tehnice ale FRS, de un furnizor acreditat de Federatia Internationala de Squash si mentionat pe site-ul acesteia: http://www.worldsquash.org/ ; de asemenea, este considerat teren de Categoria I un teren construit cu furnizori si componente acreditate WSF;
  • Conditia subzista oricarei actualizari a listei furnizorilor acreditati sau oricarei modificari a adresei electronice a Federatiei Internationale de Squash.
 • Categoria II
  • Teren construit in conformitate cu Regulamentul WSF si standardele tehnice ale FRS, de catre un furnizor specializat in materiale sportive dar care nu este acreditat de Federatia Internationala de Squash;
  • In sensul prezentului ROF, specializat in materiale sportive se considera a fi un furnizor al carui obiect de activitate sau CAEN inregistrat la Registrul Comertului din Romania, acolo unde furnizorul este intern, este de furnizare materiale sportive;
  • In masura acreditarii ulterioare a furnizorului respectiv, in urma verificarilor tehnice instrumentate de Federatia Internationala de Squash, terenul va trece in Categoria I.
 • Categoria III
  • Teren construit in conformitate cu Regulamentul WSF si standardele tehnice ale FRS, de un furnizor care nu este specializat in materiale sportive, dar pe care se pot desfasura jocuri.
 • Categoria IV
  • Teren construit de un furnizor care nu este specializat in vanzarea/constructia de materiale sportive, care nu intruneste in totalitate standardele tehnice ale FRS, dar pe care se pot desfasura antrenamente si jocuri amicale.

In masura in care un club detine terenuri de categorii diferite, acel club va primi categoria terenului de cea mai slaba calitate.

CCM va verifica incadrarea terenurilor intr-una din categoriile de mai sus. Neincadrarea unui teren in niciuna din acestea, nu va permite omologarea.

Orice derogare de la prezenta regula trebuie justificata si aprobata in BF.

Primul an de functionare al FRS

 • Omologarile se vor face de urgenta pana la sfarsitul anului calendaristic 2014, iar acestea vor fi valabile pana la 31 Mai 2015 ;
 • Ulterior acestei date, omologarile vor avea valabilitate de cate 1 an competitional.(sus)

 

8.2. Antrenori

Pentru practicarea squash-ului, este necesar ca in cadrul FRS sa existe un numar suficient de antrenori si instructori pentru consilierea si pregatirea Jucatorilor.

In acest sens, CT supervizeaza si coordoneaza activitatile conexe antrenoratului, avand in principal urmatoarele atributii si responsabilitati :

 • Perfectionarea si instruirea antrenorilor si sportivilor;
 • Criteriile de selectie si selectia loturilor nationale;
 • Dezvoltarea de proiecte/strategii pentru inalta performanta;
 • Organizarea si supervizarea de cantonamente in vederea perfectionarii antrenorilor cat si a sportivilor;
 • Stabileste orientarea, continutul si metodica procesului de pregatire specifica a antrenorilor de squash;
 • Indruma si perfectioneaza activitatea antrenorilor si instructorilor si face propuneri de promovare a acestora;
 • Colaboreaza cu celelalte Comisii si Colegii din cadrul FRS;
 • Reprezinta intereselor antrenorilor din cadrul cluburilor afiliate la FRS (nu din punct de vedere juridic);
 • Propune spre nominalizare BF noi membri ai Colegiului de Antrenori, in vederea completarii acestuia;
 • Avizeaza criteriile de selectie pentru formarea loturilor nationale propuse de catre Antrenorii Federali;
 • avizeaza nominalizarea membrilor loturilor nationale in urma propunerilor Antrenorilor Federali;
 • Propune Biroului Federal antrenorii federali;
 • Analizeaza activitatea Antrenorilor Federali;
 • Coordoneaza mijloacele de comunicare intre antrenori prin intermediul site-ului FRSQ si/sau reviste de specialitate.(sus)

 

8.2.1. Functionarea si scopul CT

CT al FRS are ca scop organizarea, controlul si perfectionarea antrenorilor (inclusiv a celor federali sau de lot) si instructorilor de squash.(sus)

 

8.2.2. Componenta CT

CT se compune din maximum 5 membri cu drept de vot si este condus de  Supervizorul si Presedintele  propusi si votati din randul membrilor Colegiului si confirmat de catre Biroul Federal al FRS.

Membrii CT sunt propusi si validati de catre BF.

Principalele criterii ce trebuie avute in vedere la numirea membrilor CT sunt :

 • Pregatirea profesionala;
 • Rezultatele obtinute;
 • Disponibilitate si dorinta de implicare.

Supervizorul si Presedintele desemneaza din randul membrilor CT un Vicepresedinte, care sa i  se substituie in atributii Presedintelui in lipsa acestuia.

La sedintele CT poate participa un reprezentant al FRS, precum si reprezentanti ai antrenorilor federali desemnati de catre Supervizorul si Presedintele  FRS.

Rolul reprezentantilor antrenorilor federali este unul informativ-consultativ, acestia neavand drept de vot in luarea deciziilor CT.(sus)

 

8.2.3. Atributiile Supervizorului CT

 • Informeaza Biroul Federal despre activitatea CT si problemele aparute in cadrul acestuia;
 • Propune Biroului Federal proiectul de buget necesar CT pentru desfasurarea activitatii
 • Prezinta Adunarii Generale raportul anual al CT.(sus)

 

8.2.4. Atributiile Presedintelui CT

Presedintele CT are urmatoarele atributii:

 • Organizeaza si conduce activitatea CT;
 • Urmareste strategia CT;
 • Propune Supervizorului, dupa consultarea in prealabil a membrilor, proiectul de buget necesar CT pentru desfasurarea activitatii.(sus)

 

8.2.5. Convocarea si procedura de lucru

Lucrarile CT desfasoara de 4 ori pe an in sedinta ordinara, anuntata cu 30 de zile inainte, si ori de cate ori este necesar, in sedinta extraordinara, convocata cu 7 zile inainte.

Stabilirea datei, a orei si a locului de desfasurare a tuturor sedintelor se face de catre Presedintele CT.

Presedintele CT este cel ce dispune convocarea membrilor CT in sedinte.

Ordinea de zi a sedintei CT va fi centralizata de catre unul dintre antrenorii federali reprezentant in CT si va fi supusa avizarii Supervizorului si Presedintelui. Fiecare membru poate introduce pe ordinea de zi orice solicitare cu minimum 7 zile inainte de data desfasurarii sedintei ordinare. Cererea va fi adresata in scris antrenorului federal reprezentant in CT pentru centralizarea si avizarea Presedintelui CT.

Ordinea de zi a sedintei CT va fi trimisa tuturor membrilor de catre antrenorul federal reprezentat in CT cu minimum 5 zile inaintea desfasurarii sedintei odata cu convocarea acesteia.

La sedintele CT pot fi invitati de catre membrii CT cu titlu consultativ si instructori fizici, psihologi, nutritionisti sau orice alta persoana de specialitate a carei opinie este considerata a fi necesara.

Orice sedinta se poate desfasura numai in prezenta unui numar egal cu jumatate plus unu din totalul membrilor sai.

Deciziile se iau cu majoritate simpla de voturi. In caz de paritate, votul Presedintelui decide.

Modalitatea de lucru intre sedinte se realizeaza prin intermediul e-mail-ului.

Luarea deciziilor va fi facuta in urma centralizarii opiniilor membrilor CT.

Datele vor fi centralizate de catre antrenorul federal reprezentant in Colegiu si vor fi prezentate spre avizare Supervizorului si Presedintelui.

Membrii trebuie sa isi exprime votul la orice solicitare. Membrii CT care nu raspund solicitarilor privind luarea deciziilor sau nu participa la sedinte de 3 ori la rand vor fi exclusi automat din CT.

Lucrarile vor fi reproduse in cuprinsul unui minute la care vor fi atasate punctele de vedere exprimate prin email de catre membrii Colegiului.

Termenul limita de asteptare a raspunsurilor este de maxim 7 zile din momentul in care Presedintele CT solicita supunerea la vot. In situatii de urgenta termenul limita de exprimare a opiniei va fi facut cunoscut de catre Presedinte.

Deciziile CT vor fi aduse la cunostinta  in cel mai scurt timp, de catre Supervizor, BF dar nu mai tarziu de 14 zile.(sus)

8.2.6. Licentiere si afiliere antrenori

Pentru ca un antrenor sa beneficieze de recunoasterea aptitudinilor de catre FRS, este nevoie ca acesta sa:

 • Detina o certificare internationala in antrenorat;
 • Obtina licentierea FRS, in urma parcurgerii si absolvirii unui curs de profil, organizat de FRS; in acest sens, un candidat va transmite o solicitare in conformitate cu Anexa 2 – Cerere licentiere antrenor in atentia FRS;
 • Periodic, CT va organiza stagii de pregatire si licentiere la care va invita candidatii care au trimis o cerere de licentiere.(sus)

 

8.2.7. Categorii antrenori

Instructor de club

Certifica abilitatile de baza ale unei persoane de a asista si explica Jucatorilor aspectele principale ale jocului de squash: siguranta in joc, priza rachetei, deplasare in teren, let, stroke, etc.

Antrenor Categoria C

Un Instructor de Club cu minimum 1 an experienta si care parcurge un test specific al FRS sau al Federatiei Internationale de Squash (echivalentul Level 1).

Ii sunt recunoscute abilitatile de a antrena, pe teritoriul tarii, Practicanti de Squash: Juniori si Veterani.

Antrenor Categoria B

Un Antrenor Categoria C cu minimum 2 ani experienta si care parcurge un test specific al FRS sau al Federatiei Internationale de Squash (echivalentul Level 2).

Ii sunt recunoscute abilitatile de a antrena, pe teritoriul tarii, Practicanti de Squash: Juniori, Veterani si Seniori.

Antrenor Categoria A

Un Antrenor Categoria B cu minimum 2 ani experienta si care parcurge un test specific al FRS sau al Federatiei Internationale de Squash (echivalentul Level 3).

Ii sunt recunoscute abilitatile de a antrena, pe teritoriul tarii, Sportivi de Performanta.

Antrenor Elita

Un Antrenor Categoria A cu minimum 2 ani experienta si care parcurge un test specific al FRS sau al Federatiei Internationale de Squash (echivalentul Level 4).

Ii sunt recunoscute abilitatile de a antrena, pe teritoriul tarii, Sportivi de Performanta Profesionisti.

Maestru Emerit

Un Antrenor Elita care antreneaza cel putin un sportiv care obtin podium la:

 • Un concurs profesionist international;
 • Compionatul Mondial;
 • Olimpiada, daca este cazul.(sus)

 

8.2.8. Antrenori de lot

Dintre Antrenorii A si Elita, CT va selecta si propune BF un antrenor principal si un antrenor secund de lot. Antrenorul secund acorda asistenta antrenorului principal si i se substituie acestuia in drepturi si obligatii atunci cand este mandatat.

Primul an de functionare al FRS

In primul an de la infiintare si pana la definirea strategiei FRS, se poate asigura numirea unui antrenor de lot in afara categoriilor A si Elita.

Atributiile si indatoririle antrenorilor de lot

 • Respectarea ROF sub rezerva aplicarii de sanctiuni de catre CDIS;
 • Antrenorii de lot nu au dreptul sa acorde interviuri in numele FRS fara un acord scris din partea CMK si BF;
 • Propun CT coletivul tehnic cu care vor colabora – avizul BF este necesar;
 • Fac selectiile lotului national;
 • Alcatuiesc planul de pregatire;
 • Analizeaza impreuna cu membrii colectivului tehnic eficienţa fiecarei lecţii de antrenament, a fiecărui ciclu saptamanal si de etapa, apreciind modul de comportare al sportivilor si de indeplinire a indicatorilor cantitativi si calitativi inscrisi in planul de pregatire;
 • Organizeaza impreună cu ceilalti membri ai colectivului tehnic programul zilnic al sportivilor, asigurand conditii pentru odihna si refacere ca si informarea curentă a acestora;
 • Participa personal la prezentarea concluziilor, controalelor medicale (macro si microcircuite) si stabileste impreuna cu medicul lotului, daca exista, masurile practice pentru aplicarea recomandarilor transmise de colectivele de investigatii;
 • Planificarea activitatii:
  • Pe ciclu competitional;
  • Pe ciclu saptamanal;
  • Pe antrenament si jucatori/conspect zilnic.
 • Planul individual al sportivului:
  • Date personale (inaltime, greutate, , numar pantofi, etc.);
  • Data si locul nasterii;
  • Numar pasaport si data expirarii acestuia;
  • Domiciliu stabil;
  • Numar telefon
  • Caracterizare psihologica;
  • Rezultatele de la testarile calitatilor motrice.
 •  Evidenta:
  • Numar antrenamente;
  • Numar ore antrenamente;
  • Frecventa;
  • Pontaje cazare si masa;
  • Echipament in folosinta;
  • Situatie socio – profesionala.
 • Trebuie sa prezinte un raport de activitate dupa fiecare actiune (stagii de pregatire, competitii) care sa cuprinda analiza actiunii, concluzii, propuneri si obiective pentru viitor;
 • Trebuie sa prezinte programul de pregatire al colectivelor sportive la inceputul perioadelor etapelor, ciclurilor saptamanale.
 • Tebuie sa efectueze inregistrari, scrise si video la competitii amicale si oficiale, cu analiza si interpretarea lor;
 • Au obligatia de a indeplini obiectivele de performanta si de instruire prevazute in acordurile eventuale cu FRS.

Drepturile antrenorilor de lot

 • Remunerare, adaosuri si premieri, in conformitate cu indeplinirea obiectivelor si eventualele acorduri semnate cu FRS.(sus)

 

8.2.9. Criterii de selectie ale loturilor nationale

Selectia la loturile nationale se face in functie de performante si alte criterii sportive. Un Jucator nu este obligat sa accepte selectia.

 • CT, sub avizarea directa a BF, va stabili dimensiunea Lotului National functie de categorie (un numar de X Jucatori – Juniori, Veterani, Seniori, dupa caz);
 • CT, sub avizarea directa a BF, face o selectie largita, alegand primii X*[3] Jucatori in ordinea Clasamentului National – Lotul Largit;
 • Primele locuri din Lotul National vor fi ocupate de Jucatorii aflati in top 200 mondial pentru fiecare categorie;
 • Pentru celelalte locuri disponibile, antrenorii de lot vor acorda note si vor face selectia in ordinea descrescatoare a notelor – nota minima 0, nota maxima 10;
 • Mai jos este algoritmul oficial pentru acordarea notelor aferente ocuparii celorlalte locuri din lotul efectiv de catre Jucatorii din lotul largit:

Calificativ = Punctaj aferent Clasamentului National * 10 * 25% +

+ Rezultatul obtinut la Campionatul National * 10 * 25% +

+ Rezultatul obtinut la un concurs national de selectie (training camp) * 10 * 30% +

+ Impresia generala a antrenorului principal * 10 * 20%.

Clarificari Punctaj aferent Clasamentului National:

 • Jucatorul cu cea mai buna pozitie in Clasamentul National primeste Punctajul 10, iar cel mai slab primeste punctajul 0 ;
 • Urmatorul Jucator in ordinea Clasamentului National primeste 10 – ecartul de 10 / nr. Jucatori din Lotul Largit ; urmatorul Jucator primeste punctajul celui de mai sus minus acelasi ecart ;

Clarificari Punctaj aferent Rezultatului obtinut la Campionatul National:

 • Jucatorul cu cea mai buna pozitie in Campionatul National primeste Punctajul 10, iar cel mai slab primeste punctajul 0 ;
 • Urmatorul Jucator in ordinea Campionatului National primeste 10 – ecartul de 10 / nr. Jucatori din Lotul Largit ; urmatorul Jucator primeste punctajul celui de mai sus minus acelasi ecart ;

Clarificari Punctaj aferent Concursului National de Selectie:

 • Jucatorul cu cea mai buna pozitie in Concursul National de Selectie primeste Punctajul 10, iar cel mai slab primeste punctajul 0 ;
 • Urmatorul Jucator in ordinea Concursului National de Selectie primeste 10 – ecartul de 10 / nr. Jucatori din Lotul Largit ; urmatorul Jucator primeste punctajul celui de mai sus minus acelasi ecart ;

Impresia generala a Antrenorului de Lot:

 • Impresia personala a antrenorului, punctajul se acorda la discretia acestuia;
 • Modul de acordare al punctajelor va fi expus de Antrenorul de Lot catre BF.

Derogari de la procedura de selectie

In primul an de la infiintarea FRS, sau in alte situatii particulare, selectia se va face pe baza recomandarilor Antrenorului de Lot, inaintate BF.(sus)

 

8.3. Avizare medicala

Un Jucator care beneficiaza de un cadru tehnic propice pregatirii sportive, avand in acelasi timp si un antrenor recunoscut de FRS, trebuie sa aiba o stare de sanatate buna si care sa ii permita practicarea in bune conditii a sportului.

In sensul asigurarii preventiei oricaror probleme medicale, in cadrul FRS a fost infiintata CMED care are urmatoarele atributii statutare:

 • Mentine legatura cu Agentia Nationala Anti-doping in vederea depistarii folosirii substantelor interzise si semneaza protocolul cu aceasta;
 • Se asigura ca la fiecare turneu organizat sub egida FRS, exista medic si Ambulanta disponibila; in acest sens, CMED se va asigura ca fiecare club organizator de competitii incheie si va mentine un contract cadru cu un furnizor de servicii medicale, iar datele de contact ale acestuia vor fi comunicate la nivel centralizat, in cadrul FRS, astfel incat orice organizator de turneu sa le cunoasca si sa le afiseze intr-un spatiu usor vizibil;
 • Organizeaza intalniri anuale in care informeaza sportivii asupra dietei si medicamentatiei optime in vederea practicarii acestui sport precum si beneficiile aduse sanatatii de catre acest sport.
 • Pentru admiterea unui Jucator la o competitie recunoscuta de FRS este necesar ca acel Jucator sa fie eligibil din punct de vedere medical, indeplinind in acest sens conditiile de mai jos:
  • Pentru un Sportiv de Performanta : o adeverinta medicala valabila sau o viza valabila (nota : posibil a fi aplicata pe legitimatia de sportiv) emisa de un medic sportiv;
  • Pentru Practicantii de Squash, in lipsa unei prevederi speciale in cadrul legal, un aviz eliberat de medicul de familie ;
  • Pentru orice Jucator : nu face subiectul unei suspendari pe motiv de dopaj.
 • CMED va aplica prevederile protocolului incheiat cu Agentia Nationala Andi-doping si va organiza periodic testari medicale, aplicand in acest sens eventualele penalizari si suspendari.

In conformitate cu normele legale sportive, este obligatia cluburilor organizatoare de competitii sa incheie si sa mentina un contract cadru cu un furnizor de servicii medicale, iar datele de contact ale acestuia vor fi comunicate la nivel centralizat, in cadrul FRS, astfel incat orice organizator de turneu sa le cunoasca si sa le afiseze intr-un spatiu usor vizibil.(sus)

 

8.4. Arbitraj oficial

Odata ce exista baza sportiva, exista si antrenori, iar Jucatorul indeplineste criteriile medicale pentru participare la o competitie, este necesar ca aceasta sa beneficieze de arbitri oficiali care sa supravegheze respectarea si aplicarea regulilor jocului in general si a Regulamentului WSF in particular.

CCA asigura serviciile centralizate de arbitraj, la nivelul FRS, avand urmatoarele atributii:

 • Perfectionarea si instruirea arbitrilor;
 • Deleaga brigada de arbitri la turneele organizate sub egida FRS si la turneele internationale;
 • Derularea de proiecte/strategii pentru dezvoltarea cunostintelor arbitrilor;
 • Supervizarea activitatii arbitrilor;
 • Se asigura in permanenta ca se respecta Regulamentul WSF in vigoare si verifica periodic daca apar modificari, implementandu-le apoi in ROF.(sus)

8.4.1. Licentiere si afiliere

Conditia principala pentru ca o persoana sa poata oficia un meci in cadrul unei competitii de interes local, judetean, national, etc., si in acest sens sa beneficieze de toate drepturile conferite, este ca acea persoana sa fie licentiata de si afiliata la FRS.

Cu titlu de exceptie, pentru anumite competitii, asa cum este prevazut in ROF, se accepta ca rolul de arbitru sa fie indeplinit de jucatori sub supravegherea Arbitrului Principal.

Licentiere

 • Licenta presupune primirea unei recunoasteri din partea FRS a abilitatilor necesare oficierii de meciuri in cadrul competitiilor de squash. Licenta poate fi primita in baza :
 • Adresarii unei cerereri de catre un candidat, in conformitate cu Anexa 4 – Cerere de licentiere arbitru;
 • Parcurgerea cu succes a unui seminar, curs, workshop sau testare organizata de FRS.

FRS va organiza in fiecare an un seminar de licentiere, la o data stabilita in afara perioadei competitionale sub conditia existentei a cel putin [4] candidati.

Seminarul va include aspecte teoretice si practice si se va incheia cu o testare a candidatilor.

Pentru primirea licentei, un candidat trebuie sa obtina minimum nota [6].

Recunoasterea abilitatilor poate fi certificata fie printr-o diploma, fie printr-o legitimatie sau orice alta forma de recunoastere (inclusiv printr-o comunicare electronica) atata timp cat este transmisa de un oficial al FRS cu atributii federale in arbitraj.

Licenta este susceptibila de aplicare a unor taxe.

Afiliere

Afilierea presupune inregistrarea unui candidat ca oficial al FRS, in acest sens putand fi delegat la competitii si putand beneficia de toate drepturile cuvenite.

Pentru afiliere, un candidat trebuie sa transmita o cerere catre FRS in conformitate cu Anexa 5 – Cerere de afiliere arbitru.

Afilierea este susceptibila de aplicare a unor taxe.

In lipsa achitarii eventualelor taxe, un oficial nu va putea arbitra meciuri organizate de, sau in colaborare cu, FRS.(sus)

 

8.4.2. Categorii si ierarhii

In cadrul FRS, arbitrii vor fi impartiti pe categorii functie de rezultatele obtinute in cadrul competitiilor si eventualelor testari.

In momentul in care un arbitru accede la o anumita categorie, pe principiul dreptului castigat care nu poate fi retras sau revocat, acesta nu poate fi retrogradat la o categorie inferioara.

Marker

Aceasta reprezinta prima pozitie pe care o poate indeplini un oficial. Indatoririle si responsabilitatile Marker-ului sunt prevazute in Regulamentul WSF.

Nu este necesara o licentiere sau afiliere la FRS pentru indeplinirea rolului de Marker.

Arbitru ”Club”

Arbitru certificat, licentiat si afiliat FRS care poate arbitra concursuri locale, dar si concursuri nationale de Juniori si Seniori Divizia C.

Cu titlu de exceptie, se poate accepta, functie de decizia Arbitrului Principal al unei competitii si numai in masura in care nu exista suficienti Arbitri Nationali, ca unul sau mai multi Arbitri de Club sa oficieze si alte competitii.

Arbitru ”Tournament”

Arbitru certificat, licentiat si afiliat FRS care a arbitrat cel putin jumatate din concursurile nationale dintr-un an competitional si care a indeplinit corespunzator cel putin 2 testari consecutive. Asa cum este prevazut mai jos, un rezultat corespunzator inseamna minimum nota [8] obtinuta la o testare.

Arbitrul Tournament poate  oficia competitii nationale pana la cel mai inalt nivel.

Cu titlu de exceptie, se poate accepta, functie de decizia Arbitrului Principal al unei competitii si numai in masura in care nu exista suficienti Arbitri Nationali, ca unul sau mai multi Arbitri Tournament sa oficieze si competitii internationale organizate in Romania.

Arbitru ”National”

Cea mai inalta pozitie care poate fi atinsa de un arbitru pe teritoriul Romaniei, conferind posibilitatea de arbitrare inclusiv a competitiilor internationale organizate in tara.

Pentru accederea la pozitia de Arbitru National, un oficial trebuie sa atinga pozitia de Arbitru Tournament, sa aiba minimum 3 ani experienta si 4 testari consecutive, in afara celor 2 mentionate mai sus, cu nota minimum [9].

Primul an de functionare al FRS

In primul an de Functionare, CCA va nominaliza si acorda titlurile de Marker, Arbitru Club, Arbitru Tournament si National (in urma aprobarii BF), in functie de rezultatele obtinute la competiile desfasurate in decursul anului, experienta si cel putin o testare organizata in colaborare cu Federatia Europeana sau Internationala de Squash.

Ierarhie

In cadrul fiecarei categorii, Oficialii vor fi ierarhizati functie de implicarea si participarea la concursuri, dar si de rezultatele obtinute la testarile periodice.

In acest sens, fiecare Oficial va beneficia de un calificativ care se calculeaza in functie de urmatorul algoritm :

 • 25% din calificativ este reprezentat de participarea la competitiile nationale sau internationale organizate in Romania;
 • 25% din calificativ este reprezentat de numarul de meciuri oficiate ;
 • 50% din calificativ este reprezentat de media rezultatelor ultimelor 2 testari, iar in situatia in care un oficial nu a participat la o anumita testare, se considera ca a obtinut nota zero la aceasta.

Modul de calcul al calificativului este detaliat mai jos :

Calificativ = Competitii Oficiate / Total Competitii Nationale * 10 * 25% +

+ Numar Meciuri / Total Meciuri in Competitii Nationale * 10 * 25% +

+ Media Aritmetica a testarilor * 10 * 50%.(sus)

 

8.4.3. Pregatire si testare

Ocazional, CCA poate organiza seminarii de pregatire teoretica si practica, eventual in acelasi timp cu seminariile de licentiere, in acest sens transmitand persoanelor interesate invitatii prin e-mail sau alte forme de comunicare electronica sau scriptica.

Validarea inscrierii participantilor se va face dupa achitarea, acolo unde este cazul, a unei taxe de participare.

Fiecare sesiune de pregatire se incheie cu acordarea unor calificative pentru participanti.

In afara eventualelor sesiuni de pregatire, fiecare oficial va fi evaluat obligatoriu de [2] ori pe an, la [2] competitii diferite, prin supravegherea a cate [1] meci de catre un Arbitru National care va acorda cate un calificativ, completand in acest sens un formular in conformitate cu Anexa 6 – Fisa de evaluare arbitru.

Arbitrii Nationali se vor evalua intre ei sau de catre un Arbitru oficial al Federatiei Europene sau Internationale de Squash.(sus)

 

8.4.4. Arbitrarea competitiilor

Prevederi Generale

Meciurile organizate in cadrul competitiilor avizate de FRS vor fi oficiate de un arbitru (si un Marker acolo unde este posibil). In anumite situatii, in conformitate cu prevederile ROF, meciurile pot fi oficiate de jucatori sub supravegherea Arbitrului Principal.

Un Marker nu poate arbitra un meci. In schimb un arbitru poate fi si Marker.

Un arbitru nu poate oficia un meci un meci in afara categoriei din care face parte. Exceptii de la prezenta regula se accepta sub rezerva inexistentei un numar suficient de arbitri din categoria respectiva si cu aprobarea Arbitrului Principal.

Grupul de oficiali va fi coordonat de Arbitrul Principal.

Stabilirea numarului de arbitri

In functie de numarul de terenuri alocate competitiei si programul oficial, se va stabili numarul necesar de arbitri astfel incat fiecare participant sa nu oficieze, pe cat posibil, mai mult de [3 ore] pe zi.

Desemnarea corpului de arbitraj

Corpul de arbitraj va fi desemnat de CCA. In acest sens, CCA urmeaza sa transmita o invitatie prin e-mail catre toti Oficialii licentiati FRS, criteriile de selectare fiind :

 • Arbitrul Principal este numit direct de catre Presedintele CCA sau de catre un delegat al acestuia;
 • Restul componentei brigazii de Arbitri si Markeri va fi stabilit in conformitate cu prevederile de mai jos.

In situatia in care nu se inscrie un numar suficient de Arbitri, la solicitarea unui participant se poate accepta ca un Arbitru sa oficieze mai mult de [3 ore] intr-o zi cu conditia obtinerii aprobarii Arbitrului Principal.

In masura in care mai sunt necesari si alti arbitri, iar printre Jucatorii participanti se gasesc si arbitri licentiati si afiliati FRS, Arbitrul Principal poate nominaliza direct persoane pentru oficiere, chiar facand parte si din alte categorii decat categoria necesara concursului.

Un arbitru poate refuza 2 delegari consecutive la concursuri diferite, sub rezerva aplicarii sanctiunilor de mai jos.

Daca nici in aceste conditii nu se atinge numarul necesar de arbitri, Arbitrul Principal va instiinta Directorul de Concurs care va impune jucatorilor sa arbitreze meciuri pe principiul ”pierzatorul arbitreaza meciul urmator”.

Daca  la invitatia de selectie raspunde un numar mai mare de arbitri decat cel necesar, Arbitrul Principal va proceda in felul urmator :

 • Prioritate la delegare au arbitrii care indeplinesc categoria necesara concursului ;
 • Pozitiile urmatoare vor fi ocupate de oficialii cu resedinta in orasul competitiei pentru care se face selectia, sau in orase aflate la distante apropiate, in ordinea pozitiilor ocupate in ierarhie;
 • Pentru locurile ramase libere, delegarea se va face in ordinea pozitiilor ocupate in ierarhia Oficialilor;
 • Restul arbitrilor va putea oficia ca rezerva.

Programarea meciurilor

Arbitrul Principal va fi responsabil cu programarea arbitrilor la terenuri, asigurandu-se pe cat posibil ca niciun oficial sa nu arbitreze mai mult de [3 ore] pe zi.

Oficierea meciurilor

Oficialii vor asigura aplicarea Regulamentului WSF in arbitrarea meciurilor, respectand totodata prevederile Anexei 6 – Codul de conduita al arbitrilor, dar si prevederile Anexei 7 – Principii generale in arbitraj.

La sfarsitul fiecarui meci, Oficialul va transmite foaia de arbitraj, in conformitate cu Anexa 8 – Foaie de arbitraj, catre Directorul de Concurs.

Abateri, penalizari si raportari

Arbitri vor consemna prin asterisc, pe foaia de joc, punctul la care se produce o abatere, iar pe spatele foii se va descrie in cateva cuvinte incidentul si sanctiunea aplicata.

La finalul meciului, foaia de arbitraj va fi predata Directorului de Concurs.

Abaterile si penalizarile vor fi centralizate, la sfarsitul concursului, de Arbitrul Principal care va pregati un raport pentru BF si pentru CDIS, care va proceda la aplicarea eventualelor sanctiuni.

Responsabilitatile Arbitrului Principal

 • Arbitrul Principal este responsabil de alocarea oficialilor la terenuri, monitorizarea acestora, inregistrarea, gestionarea si raportarea rezultatelor, dar si de arbitrarea efectiva, cu titlu de exceptie, a unor meciuri care ii sunt atribuite.
 • Constatarea Abaterilor Disciplinare si comunicarea lor catre BF si CDIS;
 • Sa centralizeze si sa inregistreze in Sistemul Informatic numarul de meciuri oficiat de fiecare arbitru sau Marker, precum si activitatea fiecarui oficial pentru Statisticile Sportive ;
 • Transmiterea unui raport al competitiei incheiate catre BF.

Sanctiuni

Urmatoarele actiuni ale unui Oficial reprezinta abateri sanctionabile :

 • refuzul acceptarii celei de-a 3-a delegari consecutive ;
 • oficierea cu rea-credinta ;
 • refuzul prezentarii la teren ;
 • incalcarea codului de conduita.
 • Actiunile vor fi constatate de Arbitrul Principal, care le va raporta CCA.

CCA va aplica urmatoarele sanctiuni :

 • prima abatere va fi sanctionata cu mustrare in scris, cu o perioada de observatie de 6 luni ;
 • o noua abatere in perioada de observatie va fi sanctionata cu amenda in conformitate cu politica relevanta a FRS, adaugandu-se o noua perioada de observatie de 6 luni ;
 • inca o abatere, in cadrul noii perioade de observatie, atrage dupa sine suspendarea afilierii pe o perioada de 1 an ; la expirarea perioadei de suspendare, Arbitrul este nevoit sa reia circuitul de licentiere si afiliere, cu o noua perioada de observatie de 1 an ;
 • in cazul unei noi abateri, in aceasta perioada de observatie, Arbitrul respectiv este suspendat definitiv.(sus)

 

8.5. Regulament competitional

Organizarea competitiilor recunoscute de FRS trebuie sa indeplineasca regulile prevazute in prezentul capitol, in acest sens CCOM avand atributii de coordonare si avizare, in conformitate cu urmatoarele prevederi statutare:

 • Conceperea si punerea in aplicare a Regulamentului de Competitii interne;
 • Intocmirea de legitimatii pentru sportivi si crearea unei baze de date cu acestia;
 • Transferuri interne si internationale a sportivilor si antrenorilor;
 • Intocmirea si updatarea Clasamentului National;
 • Conceperea unei statistici cu privire la rezultatele fiecarui turneu, clasament, sportivi participant;
 • Propunerea si organizarea de competitii internationale in Romania.

Jucatorii participanti la competitii trebuie sa respecte prevederile Anexei 10 – Codul de conduita al Jucatorilor.(sus)

 

8.5.1. Categorii Jucatori

Jucatorii participanti la competitiile de squash organizate de, sau sub licenta, FRS sunt, in conformitate cu legislatia aplicabila, Practicanti de Squash sau Sportivi de Performanta.

Pentru asigurarea unui climat competitional cat mai echilibrat, Jucatorii sunt impartiti functie de criterii de varsta, apoi valorice si ulterior de gen (feminin, masculin), bazate pe Statistica Sportiva in functie de rezultatele acumulate in competitiile locale si nationale, dupa cum urmeaza :

 • Seniori :
  • Divizia A – primii 40 de Jucatori din Clasamentul National;
  • Divizia B – Jucatorii aflati pe pozitiile 41 – 80 in Clasamentul National, susceptibili a fi Practicanti de Squash;
  • Divizia C – Jucatorii aflati de pe pozitia 81, inclusiv, in continuare in Clasamentul National, susceptibili a fi Practicanti de Squash;
 • Juniori (nota : varsta comunicata mai jos nu este implinita la inceperea anului competitional):
  • Sub 19 ani ;
  • Sub 17 ani ;
  • Sub 15 ani ;
  • Sub 13 ani ;
  • Sub 11 ani ;
 • Veterani (nota : varsta comunicata mai jos este implinita la inceperea anului competitional) :
  • Peste 40 ani ;
  • Peste 45 ani ;
  • Peste 50 ani ;
  • Peste 55 ani ;
  • Peste 60 ani.

Categoriile de mai sus, bazate pe varsta si pozitia in Clasamentul National, sunt valabile atat pentru genul feminin, cat si cel masculin.

Categoria Seniori Divizia A este considerata Elita in sensul prezentului ROF, acea categorie care asigura selectia lotului national si catre care tind toti Jucatorii angrenati in competitii nationale – valabil atat pentru masculin, cat si pentru feminin.

Categoriile Seniori Divizia B, Seniori Divizia C, Juniori si Veterani sunt considerate Baza pentru asigurarea performantei sportive – valabil atat pentru masculin, cat si pentru feminin.

Tipuri de competitii

Competitiile organizate de, sau sub licenta FRS, sunt de doua tipuri :

 • Individuale, pentru toate categoriile mentionate la Capitolul 7.5.1.;
 • Pe echipe, doar pentru Seniori,  formate din mai multi Jucatori.(sus)

 

8.5.2. Conditii tehnice de desfasurare

Organizatorii competitiilor trebuie sa asigure conditii minime de desfasurare, in conformitate cu prevederile ROF, dupa cum urmeaza :

Criterii calitative terenuri

 • Terenuri Categoria I
  • Toate categoriile, valabil atat pentru masculin, cat si pentru feminin.
 • Terenuri Categoria II
  • Toate categoriile, valabil atat pentru masculin, cat si pentru feminin.
 • Terenuri Categoria III
  • Toate categoriile Baza, valabil atat pentru masculin, cat si pentru feminin.
 • Terenuri Categoria IV
  • Juniori sub 15 ani ;
  • Seniori Divizia C ;
  • Valabil si pentru Masculin, si pentru Feminin.

Criterii cantitative terenuri

Se pleaca de la premisa ca o competitie se organizeaza pe parcursul unui Weekend (sambata si duminica).

Un club poate organiza consecvent ambele categorii secundare pentru o categorie principala, adica poate organiza si Masculin, si Feminin.

 • Club cu un singur teren
  • O singura competitie Baza.
 • Club cu doua terenuri
  • Doua categorii Baza; sau
  • Categoria Elita;
  • Competitiile de mai sus nu vor fi organizate in acelasi timp.
 • Club cu 3 terenuri
  • 3 categorii Baza; sau
  • Categoria Elita si o categorie Baza;
  • Competitiile de mai sus nu vor fi organizate in acelasi timp.
 • Club cu mai mult de 3 terenuri
  • Toate categoriile in acelasi timp ; sau
  • Competitii pe echipe ;
  • Competitiile de mai sus nu se vor organiza in acelasi timp.

Un club care doreste sa adauge inca o categorie Baza la competitia organizata, peste posibilitatile tehnice privind numarul de terenuri prevazut mai sus, are posibilitatea de a face acest lucru in conditiile in care adauga cel putin cate o zi competitionala pentru fiecare categorie Baza suplimentara.

Un club care doreste sa adauge categoria Elita la o competitie organizata, peste posibilitatile tehnice privind numarul de terenuri prevazut mai sus, trebuie sa aloce cel putin doua zile competitionale suplimentare.

Criterii de avizare medicala

Organizatorul unei competitii trebuie sa incheie si sa mentina un contract cadru cu un furnizor de servicii medicale care poate furniza ambulante in caz de accidentare a unui Jucator.

Orice derogare de la prevederile de mai sus trebuie aprobata in BF.(sus)

 

8.5.3. Afiliere, legitimare si transferuri

Afiliere club

Pentru acceptarea inscrierii la un concurs a sportivilor inregistrati intr-un club, asociatie sau structura sportiva (”Clubul”), acel Club trebuie sa fie afiliat FRS. In acest sens, se va transmite o cerere de afiliere, in conformitate cu Anexa 11 – Cerere afiliere club, insotita de documentele prevazute in aceasta cerere cu cel putin [30] de zile anterior inceperii competitiei sportive respective.

Afilierea in sine este purtatoare de taxe.

Termenul de raspuns al FRS este de [20] de zile calendaristice.

Legitimare

Conditia principala pentru ca un Jucator sa fie admis in cadrul competitiilor organizate de, sau sub licenta, FRS, este ca acesta sa fie inregistrat in baza de date a FRS.

In acest sens, fiecare Jucator va transmite FRS o solicitare, dupa cum urmeaza :

 • Un Practicant de Squash va transmite Cererea de Inregistrare/Legitimare – Anexa 12 a ROF, fara viza unui Club afiliat ; cererea va fi transmisa, o singura data, cel tarziu la data concursului la care Practicantul de Squash doreste sa participe insotita de documentele solicitate in cerere;
 • Un Sportiv de Performanta va transmite Cererea de Inregistrare/Legitimare – Anexa 3 ROF, purtand viza unui Club afiliat, insotita de documentele solicitate in cerere ; cererea va fi transmisa cu cel putin [30] de zile calendaristice inainte de concursul la care Sportivul de Performanta doreste sa participe, FRS avand obligatia de a raspunde (si eventual inmana legitimatia) cu cel putin [10] zile calendaristice inainte de inceperea competitiei respective ;

In baza prezentului Regulament, un Practicant de Squash poate participa ocazional la competitii fara a fi legitimat in cadrul unui club sportiv afiliat FRS.

Ocazional, FRS poate permite participarea la competitii nationale a unor sportivi neinregistrati si nelegitimati, cu titlu de exceptie. Se va considera ca acesti Jucatori beneficiaza de o inregistrare temporara, valabila 3 luni de la data emiterii, aceasta fiind susceptibila de a i se aplica taxe.

Sportivul de Performanta va fi legitimat la un club sportiv afiliat FRS.

In toate cazurile, inregistrarea sau legitimarea presupune achitarea unei taxe. Juniorii beneficiaza de o reducere cu 50% a taxelor aferente.

FRS va pune la dispozitia cluburilor si Jucatorilor legitimatiile solicitate.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, unui Jucator care participa pentru prima data la o competitie organizata de, sau in colaborare cu, FRS i se permite participarea fara a fi legitimat si fara a plati eventualele taxe aferente inscrierii/legitimarii.

Transferuri si imprumuturi

FRS permite afilierea/transferul/imprumutul unui Jucator la un club, ulterior inregistrarii/legitimarii acestuia, in baza unei Cererii de Afiliere/Transfer/Imprumut – Anexa 13 a prezentului ROF, purtand viza clubului anterior, daca este cazul – specificand ca Jucatorul nu are debite restante fata de acesta, si viza noului club.

Perioada oficiala de transferuri decurge din Iunie pana in August, inclusiv. Cu titlu de exceptie, sunt permise transferuri si in afara acestei perioade, conditionate de plata unor taxe suplimentare si de interdicitia Jucatorului de a participa, in cadrul Campionatului National pe Echipe, pentru 2 cluburi diferite in acelasi an competitional.

Cererea va fi transmisa de Jucatorul in cauza cu cel putin [20] de zile inainte de inceperea competitiei la care Jucatorul intentioneaza sa reprezinte noul club, fiind insotita de documentele prevazute in cerere.

Imprumutul este permis oricand pe parcursul anului, sub rezerva ca un Jucator nu poate juca pentru doua cluburi diferite, in competitiile pe echipe, in cursul aceluiasi an competitional.

Solicitarea de afiliere/transfer/imprumut este purtatoare de taxe. Juniorii beneficiaza de o reducere cu 50% a taxelor aferente.(sus)

 

8.5.4. Conditii de participare

Pentru a putea participa la competitiile organizate de, sau sub patronajul FRS, un Jucator trebuie sa indeplineasca atat conditiile de inregistra/legitimare, cat si conditiile secundare de mai jos.

Eligibilitate Medicala

Reprezinta certificarea starii corespunzatoare de sanatate a Jucatorului, asa cum este definita in Legea 69/2000, pentru a putea participa la manifestari sportive.

In sensul prevazut atat in cadrul legal, cat si in cadrul ROF, un Jucator este considerat a fi apt din punct de vedere medical pentru a participa la o competitie de squash, indeplinind in acest sens conditia de eligibilitate medicala, in conditiile prevazute la Capitolul 7.3. Avizare medicale.

Un Jucator este obligat sa prezinte dovada indeplinirii conditiei de eligibilitate medicala la solicitarea Directorului de Concurs.

In cazurile exceptionale in care un Jucator nu poate prezenta dovada indeplinirii acestei conditii (ex : pierdere, furt, etc.), acesta poate participa la un concurs eliberand de orice responsabilitate organizatorul competitiei sau Directorul de Concurs prin semnarea unei Declaratii de Eligibilitate Medicala in conformitate cu Anexa 14 la ROF.

Varsta

Un Jucator nu poate participa la alte categorii decat cea de care apartine din punctul de vedere al varstei, cu anumite exceptii in concordanta cu cele ce urmeaza :

 • Un Veteran poate participa la concursurile de varsta inferioare, precum si la concursurile de Seniori ;
 • Un Junior poate participa la concursurile de varsta superioara, precum si la concursurile Seniori.

Divizii si categorii

Un Jucator nu poate participa la un concurs de Divizie inferioara, insa un Jucator poate participa la un concurs de Divizie superioara cu conditia neocuparii integrale a tabloului de concurs.

Wild Card

In anumite situatii, cu titlu de exceptie de la regula de mai sus, unii Jucatori pot accede pe tabloul de concurs indiferent de pozitia din Clasamentul National in baza unui Wild Card (nota : situatiile sunt descrise in cele ce urmeaza).

Echipament admis

Pentru a putea participa la un concurs organizat sub patronajul FRS, un jucator este obligat sa poarte un echipament sportiv care indeplineste urmatoarele criterii:

 • Echipamentul trebuie sa fie format din tricou, pantalon scurt (sau fusta/rochie in cazul Jucatoarelor), sosete, pantofi speciali de interior purtand inscriptia « non-marking »; cu titlu de exceptie, un Jucator aflat la incalzire are dreptul sa poarte echipament de trening;
 • Rachetele trebuie sa respecte principiile enuntate in Regulamentul WSF;
 • In timpul unui meci, inclusiv la incalzire, un Jucator nu trebuie sa poarte maieu, sort de gimnastica, camasa, echipament intr-o culoare visual invaziva si care ar crea o stare de anxietate celorlalti Jucatori sau spectatorilor;
 • Echipament care nu are inscriptii ofensatoare, defaimatoare, indecente, cu tenta politica, rasiste sau xenophobe;
 • Se accepta un identificator comercial (diferit de al producatorului) pe fiecare maneca, nedepasind marimea de 19,5 cm2, plus o logograma standard a producatorului pe fiecare maneca nedepasind marimea de 52 cm2 fiecare; daca aceasta logograma contine si identificare scrisa, atunci aceasta identificare scrisa nu poate depasi dimensiunea de 26 cm2 pe fiecare maneca;
 • Fata, spate si guler tricou – fie doar doua logograme standard ale producatorului, nici unul nedepasind 13 cm2 si care pot fi amplasate in orice locatie (de ex.: doua in fata, sau unul in spate si unul pe guler, etc.), fie o singura logograma a producatorului nedepasind 26 cm2 si care poate fi amplasata oriunde;
 • Identificatori comerciali sau logograme ale sponsorilor pot fi plasate pe fata si spatele tricoului de joc, fara restrictii in privinta numarului sau dimensiunilor ;
 • Fuste si pantaloni scurti – fara restrictii;
 • O rochie va fi tratata, din punct de vedere al identificatorilor, ca o combinatie de tricou si fusta (divizand rochia la talie);
 • Sosete / Pantofi – fara restrictii;
 • Racheta – Logograma standard a producatorului; logograme standard ale producatorului pe racordaj;
 • Palaria, banderola pentru cap, manseta – fara restrictii;
 • Genti, prosoape sau alt echipament sau accesoriu – fara restrictii;
 • Fara a veni in contradictie cu cele de mai sus, expunerea Identificatorilor FRS, a unei competitii sau a unei manifestari legate de squash prin folosirea numelui, emblemei, logogramei, marcii sau simbolului este interzisa pe orice fel de obiect de imbracaminte sau echipament, daca nu este altfel aprobat de FRS;
 • Juniorii si Jucatorii de la Tineret, asa cum este prevazut si mai jos, vor purta obligatoriu ochelari de protectie;
 • Mingea admisa la categoria Elita este cea cu 2 puncte galbene, respectand conditiile impuse de Regulamentul WSF;
 • Pentru categoriile Baza sunt acceptate orice alte tipuri de mingi avizate de Federatia Internationala de Squash, cu conditia ca organizatorul sa anunte de la inceput tipul si fabricantul mingei ;
 • In anumite situatii, se vor accepta si alte tipuri de mingi cu conditia ca acel tip sa fie omologat de Federatia Internationala de Squash si toti Jucatorii participanti sa fie de acord cu utilizarea acesteia.

Schimbarea echipamentului

Jucatorul al carui echipament este impregnat cu transpiratie si care uda si deterioreaza suprafata de joc, existand riscul unei alunecari, este obligat sa isi schimbe echipamentul.

Creme si alte remedii medicale

Jucatorilor le este interzisa folosirea de creme si alte remedii medicale puternic odorizate si invazive sub aplicarea sanctiunilor de mai jos.

La sesizarea adversarului si la constatarea arbitrului, Jucatorul in cauza pierde setul si va folosi intervalul de 90 de secunde pentru inlaturarea cremei.

Cetatenie

Cu exceptia Campionatului National, la care sunt admisi doar Jucatori care au cetatenia romana, la concursurile organizate de, sau sub egida, FRS sunt acceptati Jucatori de orice nationalitate.

Respectarea regulamentului

Jucatorii participanti la competitii vor respecta in totalitate prevederile ROF, sub aplicarea sanctiunilor prevazute.

Taxe

Jucatorii vor putea participa la concursuri sub rezerva achitarii unor taxe. Jucatorii care participa in calificari vor plati 50% din taxa de concurs, iar in momentul accederii pe tabloul principal, unde este cazul, se va achita diferenta pana la 100% din contravaloarea taxei.

Alte conditii

Pentru a participa la orice competitie, Jucatorii apartinand categoriilor Juniori vor purta ochelari de protectie sub sanctiunea eliminarii din concurs.

In plus, un Jucator de la Juniori, care nu a implinit varsta de 18 ani pana la data unui concurs, este admis in acel concurs doar in baza unei solicitari a tutorelui legal in conformitate cu Anexa 15 – Solicitare participare Juniori.(sus)

 

8.5.5. Calendarul competitional

Primul an de functionare al FRS

Competitiile care au fost agreate si avizate de AS, anterior infiintarii FRS, se vor desfasura in conformitate cu datele programate aplicandu-se regulamentele si punctajele AS.

Urmatoarele competitii se vor programa si desfasura in conformitate cu ROF.

Calendarul competitional va fi completat, programandu-se competitiile viitoare pana cel tarziu la data de 15 Noiembrie 2014.

Organizatorii competitiilor vor transmite cereri de incadrare a concursurilor in calendarul competitional pana cel tarziu la data de 1 Noiembrie 2014, in atentia CCOM, iar aprobarea includerii si desfasurarii acestora cade, conform prevederilor statutare, in sarcina BF sub consilierea CCOM.

Prevederi general aplicabile

Calendarul competitional dureaza din Septembrie anul X pana la sfarsitul lunii Mai anul X+1, este aprobat in BF conform prevederilor statutare si este prevazut in Anexa 16 a ROF.

Calendarul competitional al sezonului X – X+1 este susceptibil a fi aplicat si in sezonul competitional urmator, sub rezerva aprobarii BF.

In fiecare an competitional, in masura in care exista mai multe divizii pentru o categorie, este obligatorie completarea calendarului competitional cu un numar egal de concursuri pentru fiecare astfel de divizie.

Un organizator poate retrage o competitie din calendar cu minimum 6 luni inainte, sub rezerva aplicarii unei amenzi ;

Pozitia din calendar poate fi preluata de alt organizator care nu are debite restante sau alte suspendari active ;

Campionatul National de Veterani

 • Se va organiza in luna Februarie a anului X+1, masculin si feminin, toate categoriile de varsta, in aceeasi locatie daca timpul si spatiul permit.

Campionatul National de Juniori

 • Se va organiza in luna Februarie a anului X+1, masculin si feminin, toate categoriile de varsta, in aceeasi locatie daca timpul si spatiul permit.

Campionatul National pe Echipe

 • In functie de numarul de echipe participante, se va organiza intr-una sau doua faze, in luna Decembrie a anului X.

Cupa Romaniei

 • Se va organiza in luna Octombrie a anului X, masculin si feminin fiind un concurs de Seniori ;
 • Concursul este deschis tuturor diviziilor (OPEN), in sensul in care nu vor exista sectiuni diferite de Divizia A, B, etc.

Campionatul National al Romaniei

 • Se va organiza in luna Aprilie a anului X+1, masculin si feminin fiind un concurs de Seniori;
 • Se va organiza pe Divizii ;
 • Niciun alt concurs de Seniori nu se mai organizeaza in luna respectiva.

Calendarul competitional actual este prevazut in Anexa 7 a Regulamentului Competitional.

Pentru intelegere, X reprezinta anul in curs.(sus)

 

8.5.6. Desfasurarea competitiilor

Prevederi generale

 • Un Jucator are dreptul la cel putin o ora si jumatate repaos intre meciuri, in cadrul competitiilor nationale;
 • Un Jucator poate disputa maximum 3 meciuri intr-o zi competitionala ;
 • Un Jucator nu poate participa la mai mult de o categorie de varsta, in cadrul aceleiasi competitii ;

Comunicarea competitiilor

 • Detaliile fiecarei competitii in parte vor fi comunicate prin intermediul paginilor web ale FRS, ale organizatorilor competitiilor, prin e-mail catre Jucatorii inscrisi in Statisticile Sportive ale FRS, precum si prin alte modalitati vizuale (afise, bannere, etc.) ;
 • Organizatorii competitiilor vor folosi modelul de invitatie comunicat de FRS, respectiv Anexa 8;
 • In conformitate cu prevederile Cap. 7 Ramura Comerciala, orice forma de comunicare, afis, banner, sau alt document care poarta sigla FRS trebuie aprobat in prealabil de CMK;
 • De asemenea, este obligatoriu ca orice document sau prezentare sa poarta sigla si/sau identificatorii FRS, respectandu-se principiul de Echitate in Comunicare ;
 • In sensul prezentului ROF, Echitate in Comunicare reprezinta un principiu potrivit caruia marimea unei logograme sau identificator grafic al FRS este identica cu a celui mai mare identificator grafic folosit de un organizator de competitii pentru propria organizatie, pentru un sponsor sau un tert, asigurandu-se astfel o echitate vizuala ;
 • Pentru inlaturarea oricarei neclaritati, FRS isi va asocia imaginea numai cu organizatii, persoane sau terti cu o conduita sportiva, morala si de afaceri ireprosabila ; in acest sens FRS nu va accepta alaturarea numelui de persoane condamnate in baza unor fapte prevazute in Codul Penal al Romaniei, sau de persoane care s-au facut vinovate de actiuni discriminatorii pe motive de rasa, gen, samd ;

Inscrierea la competitii

 • Inscrierile incep cu minimum 2 saptamani inainte de debutul competitiei, data limita fiind ziua de Marti dinaintea competitiei, ora 20 :00 – daca organizatorul competitiei sau FRS nu prevad altfel ;
 • Nu se accepta inscrieri ulterior datei limita ;
 • Data limita pana la care sunt permise retrageri care nu se penalizeaza : MIERCURI, ora 15 :00, daca organizatorul competitiei sau FRS nu prevad altfel ;
 • Retragerea unui Jucator dupa acest termen limita, sau neprezentarea la concurs, se penalizeaza cu amenda egala cu taxa de participare ;
 • Jucatorii se pot inscrie la competitii indeplinind cumulativ conditiile de participare prevazute la Capitolul 6 ;
 • Cade in sarcina organizatorului competitiei respective colectarea eventualelor taxe de participare, achitarea obligatiilor financiare catre FRS in conformitate cu Anexa 19 Taxe si bareme FRS, precum si asigurarea existentei Softului Informatic, a personalului care deserveste concursul (Director de Concurs, Arbitru Principal, medic, serviciu de ambulanta), dar si a premiilor.
 • Daca la o competitie individuala, sau categorie, se inscriu mai putin de 6 Jucatori, organizatorul are dreptul de a o anula.

Deplasare

Fiecare jucator, club sau asociatie sportiva este reponsabila cu efectuarea cheltuielilor de deplasare si cazare.

Sistemul de joc

Toate competitiile de squash organizate pe teritoriul Romaniei trebuie sa adopte, sub rezerva aprobarii FRS, unul din urmatoarele Sisteme de Joc:

 • Monrad;
 • Eliminatoriu;
 • Grupe;
 • Fiecare cu Fiecare.

Pentru intelegerea prezentei anexe, se definesc mai jos urmatorii termini:

 • Monrad – reprezinta un sistem de joc bazat pe un tablou de concurs de X Jucatori; Jucatorii se confrunta in perechi de doi cate doi, invingatorii (jumatate din cei X Jucatori) avansand pe tabloul de joc pentru a juca mai departe pentru locul 1 ; pierzatorii, cealalta jumatate din numarul X, joaca pe tabloul secundar pentru pozitia X/2 + 1. Pe acelasi principiu, jocurile se desfasoara pe fiecare tablou in parte pana cand se cunosc ocupantii tuturor locurile de la 1 la X;
 • Eliminatoriu – un sistem de joc bazat pe acelasi principiu de mai sus, cu exceptia faptului ca pierzatorii fiecarui meci sunt eliminati din concurs si nu mai disputa niciun alt meci;
 • Grupe – un sistem de joc bazat pe impartirea Jucatorilor in grupe, in cadrul carora fiecare jucator joaca cu fiecare; la finalul meciurilor din grupa se face un clasament, in baza caruia un numar de jucatori (stabilit inainte de organizatorul competitiei impreuna cu FRS) avanseaza in etapa urmatoare a concursului. Aceasta etapa urmatoare se poate disputa pe sistem Monrad, Eliminatoriu sau Fiecare cu Fiecare;
 • Fiecare cu Fiecare – sistem de joc in cadrul caruia fiecare Jucator joaca cu fiecare, astfel incat la sfarsitul competitiei se poate stabili cu exactitate pozitia fiecaruia in Clasamentul Competitiei;

In situatiile in care, functie de Sistemul de Joc ales, doi Jucatori se afla la egalitate fara a avea posibilitatea disputarii unui meci de departajere suplimentar, departajarea acestora se face in felul urmator:

 • Rezultatul meciului direct, daca exista;
 • Numarul total de seturi castigate;
 • Numarul total de puncte castigate.

Indiferent de sistemul de joc ales, atat pentru competitiile feminine cat si pentru cele masculine se joaca 3 din 5 seturi pe tabloul principal si pentru finala mica (nota: finala pentru locul 3), iar pentru tablourile secundare se joaca 2 din 3 seturi.

Tabloul de concurs, capi de serie si tragerea la sorti

Functie de Sistemul de Joc ales de FRS si de organizatorul competitiei, se va alege un tablou de concurs cu un numar de favoriti, in ordinea pozitiei ocupate in Clasamentul National. Dimensiunea tabloului de concurs poate fi diferita de cea din anuntul sau invitatia de participare, in masura in care numarul de Jucatori este mult mai mic sau mult mai mare decat cel estimat.

Decizia redimensionarii tabelului apartine CCOM cu avizul favorabil al Supervizorului CCOM.

Pentru evitarea confruntarii a doi sau mai multi favoriti din fazele incipiente ale unei competitii desfasurate pe sistemul Eliminatoriu sau Monrad, organizatorii competitiilor impreuna cu FRS vor desemna un numar de Jucatori Cap de Serie (Seed) in ordinea pozitiilor din Clasamentul National la data competitiei respective. Acesti Jucatori vor fi plasati direct pe tabloul de concurs pentru a se evita intalnirea lor din prima etapa. Mai jos este descris mecanismul de selectare si asezare pe tabloul de concurs a capilor de serie:

 • Tablou de 8 Jucatori – 2 capi de serie plasati pe pozitiile #1 si #8;
 • Tablou de 16 Jucatori – primii 2 capi de serie pe pozitiile #1 si #16, capii 3 si 4 se plaseaza prin tragere la sorti pe pozitiile #8 si #9;
 • Tablou de 32 Jucatori – primii 2 capi de serie pe pozitiile #1 si #32, capii 3 si 4 se plaseaza prin tragere la sorti pe pozitiile #16 si #17, iar capii de serie 5-8 se plaseaza prin tragere la sorti pe pozitiile #8, #9, #24 si #25;
 • Tablou de 64 Jucatori – primii 2 capi de serie pe pozitiile #1 si #32, capii 3 si 4 se plaseaza prin tragere la sorti pe pozitiile #32 si #33, capii de serie 5-8 se plaseaza prin tragere la sorti pe pozitiile #16, #17, #48 si #49, iar capii de serie 9-16 se plaseaza prin tragere la sorti pe pozitiile #8, #9, #24, #25, #40, #41, #56 si #57;

Pentru alte sisteme de joc neacoperite de prezentul ROF, decizia privind asezarea, plasarea si tragerea la sorti a tabloului apartine CCOM.

Fiecare tablou de joc, cu exceptia celui aferent Cupei Romaniei, va permite inscrierea a maximum 32 de Jucatori:

 • 24 Jucatori calificati direct, in ordinea pozitiei din Clasamentul National;
 • Din acesti 24 de Jucatori, 4 pot fi beneficiari ai unui Wild Card – invitatii – transmise de FRS;
 • 8 pozitii vor fi ocupate de Jucatori castigatori in calificari pe sistemul Eliminatoriu – un Jucator care a fost eliminat in faza de calificari poate totusi ajunge pe tabloul de concurs in calitate de Lucky Loser, asa cum principiul a fost definit in Regulamentul Competitional; in aceasta situatie, Jucatorul va achita orice diferenta intre taxa de participare pe tabloul principal si taxa de participare in calificari, daca aceasta diferenta exista;

Tabloul de joc al Cupei Romaniei va permite inscrierea a maximum 64 de jucatori:

 • 48 Jucatori calificati direct, in ordinea pozitiei din Clasamentul National;
 • Din acesti 48 de Jucatori, 4 pot fi beneficiari ai unui Wild Card – invitatii – transmise de FRS;
 • 16 pozitii vor fi ocupate de Jucatori castigatori in calificari pe sistemul Eliminatoriu – un Jucator care a fost eliminat in faza de calificari poate totusi ajunge pe tabloul de concurs in calitate de Lucky Loser, asa cum principiul a fost definit in Regulamentul Competitional; in aceasta situatie, Jucatorul va achita orice diferenta intre taxa de participare pe tabloul principal si taxa de participare in calificari, daca aceasta diferenta exista;

In situatia in care nu se poate face plasarea obiectiva a Jucatorilor pe tablul principal (spre exemplu, in cazul in care sunt mai multi Jucatori cu exact acelasi punctaj in Clasamentul National), cade in sarcina CCOM stabilirea unui algoritm. Acesta va fi trimis prin e-mail, prin platforma electronica de concurs, tuturor jucatorilor lasandu-le posibilitatea sa se retraga inaintea efectuarii tragerii la sorti.

Jucatorii care participa in calificari si pierd vor plati, anterior inceperii competitiei si cum este prevazut mai sus, doar 50% din taxa de participare la concurs. Calificatii pe tabloul principal vor plati diferenta pana la 100% din taxa de participare.

Pentru competitiile organizate pe sistemul Grupelor, se va desemna cate un cap de serie (Seed) pentru fiecare grupa, in functie de pozitia Jucatorilor in Clasamentul National.

Asezarea Jucatorilor pe tabloul de concurs, dupa plasarea capilor de serie, se va face prin tragere la sorti prin intermediul Softului Informatic, dupa cum urmeaza :

 • Tragerea la sorti se va face prin intermediul Softului Informatic de catre Directorul de Concurs (sau de un reprezentant al FRS), in saptamana competitiei, in data de MIERCURI la ora 20 :00, in functie de comunicarea FRS, in prezenta a altor doi reprezentanti ai FRS;
 • Cei trei de mai sus sunt considerati Martori Oficiali ai tragerii ;
 • In masura in care oricare dintre Martorii Oficiali considera ca tragerea la sorti poate fi falsificata sau denaturata, acesta are obligatia anuntarii CDIS prin e-mail ; intr-o atare situatie, BF preia sarcina efectuarii tragerii la sorti ;
 • Falsificarea sau denaturarea rezultatelor unei trageri la sorti se constata de catre CDIS care aplica eventualele penalizari in conformitate cu prevederile Capitolului 7.6.;
 • Locatia unde se face tragerea la sorti se anunta cu cel putin o saptamana inainte ; orice tert poate participa la tragere ;
 • In cazul in care sunt mai putini jucatori decat necesarul pe tabloul de concurs, capii de serie vor beneficia de tururi BYE de la primul la ultimul in ordinea Clasamentului National ;
 • Meciurile vor fi programate prin intermediul Softului Informatic, disputarea acestora urmand sa se desfasoare pe sistemul de joc ales.

Programarea si desfasurarea meciurilor

 • Asa cum este prevazut mai sus, Directorul Competitiei va programa meciurile utilizand Softul Informatic pus la dispozitie de FRS, astfel incat un Jucator sa aiba un repaos suficient intre 2 meciuri;
 • Programarea meciurilor va fi comunicata fie prin intermediul interfetei de internet a Softului Informatic, fie prin e-mail, fie prin ambele metode ;
 • Jucatorii sunt obligati sa fie prezenti in sala de concurs cu cel putin 30 de minute anterior inceperii meciului, intarzierea cu mai mult de 10 minute la teren fiind constatata de arbitru si sactionata cu pierderea meciului ;
 • Directorul de Concurs va inregistra in Softul Informatic rezultatele tuturor meciurilor.

Arbitraj

 • Desemnarea Arbitrilor va fi facuta, atunci cand este cazul, de catre Colegiul Central al Arbitrilor, comisie separata existenta in cadrul FRS conform dispozitiilor statutare ;
 • Fiecare competitie va beneficia de supravegherea unui Arbitru Principal desemnat de Colegiul Central al Arbitrilor, acesta avand rolul si obligatia de a supraveghea la respectarea ROF de catre toti actorii implicati in competie ;
 • In anumite conditii prezentate in Capitolul 8.4., competitiile pot fi arbitrate de Jucatori, organizarea acestora fiind asigurata de catre Arbitrul Principal; un Jucator desemnat sa arbitreze nu poate refuza pe motiv de necunoastere a regulilor sau lipsa deprinderilor necesare sub aplicarea sanctiunilor disciplinar prevazute de Regulament, iar in cazul in care se invoca acestea, Arbitrul Principal ii va asigura asistenta necesara ;
 • In masura posibilitatilor, exceptii de la regula de mai sus se vor aplica in cazul semifinalelor si finalelor ;
 • La sfarsitul fiecarei competitii, Directorul de Concurs va furniza catre Arbitrul Principal si CCOM numarul de meciuri oficiat de fiecare Arbitru in parte pentru actualizarea Statisticii Sportive, precum si clasamentul competitiei.

Campionatul National si Cupa Romaniei

 • Acestea reprezinta cele mai importante competitii organizate la nivel national in Romania la nivel de Jucatori Seniori.
 • Respectand regulile privitoare la Wild Card, primii Jucatori Seniori, in ordinea Clasamentului National, sunt acceptati pe tabloul de concurs.
 • In masura in care sunt mai multi Jucatori inscrisi decat locuri admise, se vor disputa calificari pe sistem Eliminatoriu.
 • Jucatorii admisi la Campionatul National trebuie sa fie cetateni romani la data inceperii concursului.

Campionatul National pe Echipe

 • Competitia masculina se organizeaza intre echipe de, preferabil minimum 5, dar maximum 10 Jucatori, organizati ierarhic functie de pozitia in Clasamentul National, disputandu-se cate 4 meciuri intr-o confruntare.
 • Pentru stabilirea capilor de serie, ierarhia echipelor se face calculand media aritmetica a pozitiilor in Clasamentul National, ordonarea echipelor facandu-se de la pozitia (media aritmetica) cea mai mica, la cea mai mare.
 • In vederea stabilirii ierarhiei, Clasamentul National va fi coroborat provizoriu cu pozitiile Jucatorilor in Clasamentul PSA, asa cum acest principiu de ierarhizare este enuntat mai jos.
 • In acest sens, Jucatorii vor fi ordonati provizoriu in Clasamentul National in primul rand in functie de pozitia in Clasamentul PSA, apoi functie de rezultatele nationale.
 • Sunt admisi intr-o echipa maximum 2 Jucatori de alta nationalitate decat cea romana.
 • Intr-o infruntare de cate 4 meciuri intre echipe, Jucatorii de alta nationalitate decat cea romana vor ocupa pozitiile #1 si #2.
 • Jucatorul 1 dintr-o echipa joaca cu Jucatorul 1 din cealalta, Jucatorul 2 cu Jucatorul 2 si asa mai departe.
 • In caz de egalitate la meciuri castigate, departajare se face la setaveraj, ulterior la punctaveraj ; daca si in aceasta situatie exista egalitate, departajarea se face functie de castigatorului meciului disputat intre Jucatorii de pe pozitia #1 a fiecarei echipe ; daca din varii motive, nici in acest mod nu se poate face o departajare, aceasta este se va face functie de rezultatul meciului disputat intre Jucatorii de pe pozitia #2, si asa mai departe.
 • Sunt admisi maximum 2 Jucatori de alta nationalitate decat cea romana, iar acestia vor ocupa pozitiile 1 si 2 dintr-o echipa.
 • In cazul in care una dintre echipe nu se prezinta pentru a disputa unul dintre meciuri, acea echipa va fi descalificata din concurs.
 • Fiecare echipa trebuie sa aiba desemnat un antrenor sau capitan care comunica cu toti oficialii competitiei si ai celorlalte echipe.
 • Antrenorul sau capitanul va comunica lista de jucatori care formeaza componenta echipei cu cel putin 10 minute inainte de inceperea confruntarii, ulterior nu mai sunt acceptate modificari.
 • In cazul in care ultimul meci nu mai are miza si nu poate schimba rezultatul infruntarii, o echipa poate inlocui Jucatorul anuntat pentru acest meci cu una dintre rezerve, sau ambele echipe pot decide nedisputarea meciului.
 • Campionatul va fi organizat pe divizii valorice, dupa cum urmeaza :
  • Divizia A : maximum 8 echipe, ultimila echipa retrogradeaza, penultimele 2 echipe joaca un meci de ramanere/retrogradarea cu doua echipe venite din Divizia B;
  • Divizia B : maximum 8 echipe, prima echipa promoveaza, locul 2 joaca baraj cu antepenultimul loc din Divizia A, locul 3 joaca meci de baraj cu penultima echipa din Divizia A ;
  • Echipele aflata pe ultima pozitie retrogradeaza in Divizia C, iar penultimele doua echipe joaca baraj de ramanere in Divizia B;
  • Divizia C : maximum 8 echipe, castigatoarea promoveaza in Divizia B, locul 2 joaca meci de baraj cu antepenultima echipa din Divizia B, locul 3 joaca meci de baraj pentru promovare cu penultima echipa din Divizia B.
 • Un club poate avea o singura echipa in Divizia A, doua in Divizia B si virtual nelimimtat in C, functie de sistemul competitional aprobat de CCOM.
 • Pentru ca echipa sau echipele unui club sa fie admise in concurs, acel club trebuie sa fie afiliat FRS si sa achite eventualele taxe.
 • O echipa este acceptata in concurs in conditiile in care Jucatorii acesteia indeplinesc conditiile individuale de participare in concurs (ex : inregistrare/legitimare, eligibilitate medicala, echipament admis, etc.), iar echipa achita o taxa de participare echivalenta cu de 3 ori taxa de participare la un concurs individual de Divizia A.
 • O echipa nu poate promova, daca in divizia superioara se afla numarul maxim de echipe ale aceluiasi club, asa cum este prevazut in alineatul de mai sus ; in acest sens locul acelei echipe va fi luat de urmatoarea echipa fie promovand direct, fie jucand meciul de baraj.
 • In masura in care o echipa retrogradeaza, iar in divizia inferioara se afla déjà o echipa apartinand aceluiasi club, atunci si aceasta echipa din divizia inferioara retrogradeaza.
 • Echipa feminina va fi formata din, preferabil minimum 4, dar maximum 8 Jucatoare ; regulile de desfasurare sunt aceleasi cu cele ale echipelor masculine, jucandu-se cate 3 meciuri per confruntare.
 • Principiul desfasurarii infruntarilor intre echipe este sistemul MONRAD.
 • In cazul in care datorita conditiilor echipelor existente, Campionatul National pe Echipe nu se poate desfasura in modul prevazut mai sus, exceptiile vor fi aprobate in CCOM.

Asistenta medicala

 • In conformitate cu prevederile Legii 69 / 2000 si cu Regulamentul Comisiei Medicale, Cercetare Stiintifica si Anti-doping, Jucatorii pot participa la concursuri doar daca indeplinesc conditiile de participare la competii, cu precadere conditiile de eligibilitate medicala.
 • In spiritul legii 69 / 2000, organizatorul trebuie sa asigure asistenta medicala, in acest sens fiind necesara afisarea intr-un spatiu cat mai vizibil a datelor de contact a echipei medicale.

Retrageri, Walk Over / Abandon Justificat

 • Abandonurile Justificate vor fi documentate. Jucatorii vor trimite un document justificativ in atentia Arbitrului Principal care, functie de gravitatea situatiei va putea inainta cazul Comisiei de Disciplina a Federatiei Romane de Squash.
 • Unui jucator ii este permisa retragerea, ulterior inceperii competitiei dar inainte de epuizarea meciurilor sale, in afara accidentarilor sau a unei situatii personale exceptionale, in situatia in care are acceptul tuturor adversarilor potentiali de pe tabloul de concurs, fara a i se returna taxa de participare la concurs.
 • Situatie Walk Over : Jucatorul care se retrage nejustificat din concurs va pierde toate punctele acumulate la concurs, i se va retine taxa de participare la concurs si i se va aplica o amenda de Nivel I ; adversarul Jucatorului retras beneficiaza de Walk Over pentru acel tur.
 • Walkover-ul este constatat de arbitrul meciului si comunicat Directorului de Concurs si Arbitrului Principal.

Rezultate finale

 • Rezultatele finale sunt comunicate de Directorul de Concurs catre Comisia de Competitii pentru actualizarea Statisticilor Sportive.
 • Pentru fiecare pozitie din concurs, FRS acorda un punctaj specific in conformitate cu Anexa 9 –Punctaj.
 • FRS va actualiza Clasamentul National la inceputul fiecarei luni calendaristice din an.
 • Pentru fiecare Jucator, in cadrul Clasamentului National, se vor lua in considerare cele mai bune [6] rezultate din concursurile nationale desfasurate in intervalul de 365 de zile anterioare datei actualizarii clasamentului.

Clasamentul National coroborat cu pozitiile Jucatorilor in Clasamentul PSA

 • Pe tot parcursul sezonului competitional, ierarhia se stabileste functie de rezultatele in competitiile nationale, avandu-se in vedere prevederile paragrafului anterior.
 • In conformitate cu prevederile Regulamentului WSF, la finalul sezonului competitional, ierarhia Jucatorilor se face in primul rand in ordinea pozitiei in Clasamentul PSA, apoi in ordinea punctajelor inregistrate pe parcursul sezonului.

Recunoasterea performantei

 • La fiecare sfarsit de an competitional, FRS va asigura recunoasterea si eventual premierea urmatorilor Jucatori, pentru fiecare categorie in parte : Campionul National, Castigatorul Cupei, Liderul Clasamentului National, dar si recunoasterea echipei castigatoare a Campionatului National pe Echipe.

Contestatii

 • Orice parte interesata (Jucator, organizator de competitii samd) este indreptatita sa conteste, aducand argumente in acest sens, in scris, orice desfasurare a unei competitii.
 • Contestatiile se inregistreaza in scris catre Directorul de Concurs, la momentul constatarii abaterii contestate dar, in orice caz, pana la expirarea unui termen de [5] zile de la finalul concursului; in masura posibilitatilor, deciziile se vor lua pe loc, in caz de nevoie, devizia va fi luata de Comisia de Competitii (in limitele atributiilor statutare).
 • In situatia in care decizia nu poate fi pe loc, contestatia in cauza va fi discutata in Comisia de Disciplina, Comisia de Apel, sau in BF dupa caz.
 • Contestatiile sunt susceptibile de a necesita achitarea unor taxe in conformitate cu prevederile regulamentelor FRS, iar neachitarea taxelor decade petentul din dreptul de a depune contestatie.
 • Contestatia admisa ii permite petentului recuperarea taxei platite.

Statistica

 • FRS, prin intermediul comisiilor responsabile din punt de vedere statutar, va actualiza la inceputul fiecarei luni calendaristice Statisticile Sportive pe baza Clasamentelor Competitiilor si a rapoartelor de arbitraj.

Dispozitii finale aferente competitiilor

 • CCOM, prin persoana Presedintelui de Comisie, este responsabila de emiterea si aplicarea unor decizii obiective in privinta organizarii competitiilor in situatiile care nu sunt acoperite sau prevazute in ROF sau regulamentele Federatiei Internationale de Squash.(sus)

 

8.6. Abateri si sanctiuni

In urma consemnarii rezultatelor inregistrate in cadrul unei competitii, exista posibilitatea ca raportul Arbitrului Principal sa faca referire contestatii inregistrate, si asupra carora trebuie sa decida CDIS, la anumite Abateri Disciplinare ale Jucatorilor, antrenorilor sau arbitrilor.

In acest sens, in cadrul FRS functioneaza CDIS care are in principal urmatoarele atributii :

 • Cerceteaza cazurile de indisciplina ale sportivilor, antrenorilor, arbitrilor si altor persoane implicate in squash, incalcari de regulament si propune sanctiunile aferente sportivilor depistati pozitiv la testele antidoping de catre Agentia Nationala Anti-doping ;
 • Indruma si se asigura asupra legalitatii tuturor actiunilor intreprinse de Federatia Romana de Squash si a membrilor sai ;
 • Aduc la cunostinta persoanelor din conducerea Federatiei, eventuale noi prevederi legale sau modificari legislative.

Analizarea contestatiilor

CDIS va analiza si solutiona contestatiile intr-un termen de maximum [] zile de la primirea acestora.

Dupa caz, CDIS :

 • Fie va aplica prevederile si sanctiunile care ii cad in sarcina ;
 • Fie va notifica BF/AG pentru solutionare, in cazul in care decizia excede atributiile in conformitate cu documentele constitutive ale FRS si ROF.

BF are competenta si datoria analizarii si aplicarii unei solutii regulamentare, in caz de incalcare a ROF, in urma votului membrilor.

Sanctionarea Abaterilor Disciplinare

 • Conduct Warning pentru abateri grave, constatate in raportul unei competitii: avertisment verbal si o perioada de observatie de 3 luni;
 • Conduct Warning pentru abateri grave, constatate in raportul unei competitii, primit in cadrul perioadei de observatie mentionate mai sus : avertisment scris si prelungirea perioadei de observatie cu 3 luni ;
 • Conduct Stroke pentru abateri grave, constatate in raportul unei competitii: amenda Nivel I ;
 • Conduct Game pentru abateri grave, constatate in raportul unei competitii: amenda Nivel II ;
 • Conduct Match pentru abateri grave, constatate in raportul unei competitii: amenda Nivel III ;
 • Eliminare din concurs pentru abateri grave, constatate in raportul unei competitii: amenda nivel IV si interdictia de a participa la concursuri recunoscute de FRS timp de 6 luni ;
 • Orice comportament care aduce prejudicii grave imaginii FRS sau a reprezentantilor acesteia se penalizeaza cu amenda Nivel V si excluderea din evenimentele organizate de, sau in colaborare cu, FRS.

De retinut ca in situatia constatarii mai multor Abateri Disciplinare in acelasi meci, se aplica sanctiunea cea mai oneroasa. Abaterile Disciplinare constatate in mecriuri diferite se sanctioneaza prin cumularea amenzilor.

Decizia CDIS este comunicata in scris persoanei sanctionate, folosindu-se adresa de e-mail a acesteia. In lipsa unei adrese de e-mail, decizia este comunicata prin posta, urmand ca eventualele costuri de trimitere sa fie suportate tot de persoana sanctionata.

Neprimirea deciziei nu exonereaza persoana sanctionata de obligatia de plata, sub sanctiunea neprimirii intr-un nou concurs pana la reglarea debitului.

O decizie sau amenda necomunicata in termen de 6 luni de la savarsirea Abaterii Disciplinare duce la prescrierea acelei abateri.

Alte sanctiuni

 • CDIS are obligatia audierii Martorilor Oficiali ai tragerilor la sorti din cadrul competitiilor si formularii concluziilor, acestea urmand sa fie inaintate BF pentru luarea deciziilor;
 • Walkover-ul este sanctionat cu retragerea punctelor acumulate in concurs si cu aplicarea unei amenzi de Nivel I, iar Jucatorul nu are dreptul la rambursarea taxei de concurs;
 • Culpa grava constatata in nerespectarea ROF de catre orice oficial sau afiliat al FRS se sanctioneaza in felul urmator :
  • Prima abatere : avertisment scris;
  • A doua abatere in maximum 12 luni de la prima: amenda de Nivel I ;
  • A treia abatere in maximum 12 luni de la prima: amenda Nivel II ;
  • A 4-a abatere in maximum 12 luni de la prima: amenda Nivel III si excludere din FRS.(sus)

 

8.7. Dreptul de a formula apel

In conformitate cu prevederile documentelor constitutive ale FRS, o persoana sanctionata in urma constatarii unei incalcari a ROF poate formula apel impotriva deciziei CDIS.

Apelul trebuie trimis, sub rezerva respingerii, in termen de [] de zile de la decizia CDIS catre CA. Apelul trebuie sa contina principalele motive care stau la baza contestatiei, precum si eventualele date de contact ale martorilor care pot confirma aceste motive, dar si eventualele inscrisuri sau dovezi care pot sustine punctul de vedere al petentului.

Formularea apelului nu suspenda obligatia petentului de a-si achita sanctiunea, iar in cazul in care apelul este admis, eventualele sume achitate vor fi rambursate catre petent.

Principalele atributii ale CA:

 • Dispune mentinerea, modificarea, completarea sau anularea deciziilor Comisiei de disciplina cu privire la sportivii, antrenorii, arbitrii si altor persoane implicate in squash ce au incalcat reglementarile sau regulamentele Federatiei ;
 • Mentine, modifica, completeaza sau anuleaza sanctiunile aferente sportivilor depistati pozitiv la testele antidoping de catre Agentia Nationala Anti-doping.

CA poate solicita clarificari din partea petentului, din partea Arbitrului Principal care a transmis raportul in baza caruia CDIS a emis sanctiunea, dar si a CDIS.

Termenul de raspuns al CA este de maximum [20] de zile de la data primirii tuturor informatiilor solicitate, iar netransmiterea unei decizii in cadrul acestei perioade duce la anularea sanctiunii aplicate petentului.(sus)

 

9. Dispozitii finale

Prezentul ROF a parcurs etapele de avizare in comisiile, BF si AG ale FRS si produce efecte incepand cu data aducerii la cunostinta generala prin mijloace electronice.

Modificari la prezentul regulament sunt permise numai in limitele statutare ale FRS.(sus)